Sommaren är här och myndigheterna varnar för värmebölja. Temperaturer över 30 grader väntas i stora delar av landet veckan ut. Nu tipsar SBC Sveriges Bostadsrättsentrum AB om hur bostadsrättsföreningar kan förbereda sig inför sommarhettan och vad du som boende i lägenhet kan tänka på.

ANNONS

Den rekommenderade lufttemperaturen i lägenheter är enligt Folkhälsomyndigheten 20 till 23 grader och åtgärder bör vidtas om temperaturen överstiger 23 grader. Möjligheterna att sänka temperaturen i en lägenhet är dock begränsade. Många bostadsrättsföreningar och hyresvärdar lamslås därför när värmen kommer.

– Det som kan göras i dessa situationer är att vädra så mycket det går i första hand. Fastighetsägaren kan sätta in åtgärder centralt i huset, då i form av centrala kylaggregat om ventilationsanläggningen är utformad på ett sätt som tillåter detta, vilket få äldre ventilationssystem är. Det är dock något som oftast kräver bygglov och är förknippat med större investeringar.

Om en lägenhetsinnehavare vill installera en fast AC-anläggning måste det godkännas av föreningen. Installationen kan, beroende på hur den görs, påverka husets ventilationssystem och det ansvarar föreningen för. Numera finns det istället portabla AC-aggregat som går utmärkt att använda i sin egen lägenhet, säger Johan Lundin, Marknadsområdeschef på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Tveksamt med fläkt och luftkonditionering

Luftkonditionering och fläktar är nödvändigtvis inte det bästa alternativet i dagsläget – det pågår just nu en debatt kring hur dessa kan sprida sjukdomar i rådande pandemin. Det finns dock ett antal enklare åtgärder för den enskilda lägenhetsinnehavaren att till för att skydda sig från värmen inomhus.

– För att förebygga värmen i sin lägenhet på bästa sätt bör man se till att ha bra solavskärmning i form av gardiner och persienner. För att få in så kall luft som möjligt i lägenheten bör vädring ske på nätterna och man bör i största möjliga mån hålla fönstren stängda under dagtid. Om värmen trots detta skulle bli ett för stort problem bör frågan tas upp med föreningens styrelse, fortsätter Johan Lundin.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Hur varmt får det egentligen vara i lägenheten? [Dagens PS]