Innan du köper din drömlägenhet kan det vara värt att påminna sig själv om vad man faktiskt betalar för – och vilka förväntningar föreningen har på dig.

ANNONS

Det skriver Annika Creutzer, Svenska Dagbladets privatekonomiska expert.

”Du köper inte en lägenhet. Du köper ett medlemskap i en förening som ger dig rätt att nyttja en viss lägenhet. Men det ställer också krav på dig – och på dina grannar”, skriver Creutzer i Svd.

Bostadsrätt innebär delägande

Hon pekar på flera saker som är viktiga att tänka på i valet och kvalet mellan att köpa och hyra. När du köper en lägenhet äger du faktiskt en del av ett helt hus, och bär en del av ansvaret för hela byggnaden. Det betyder att föreningen förväntar sig att du sköter om din egen lägenhet, men också att du hjälper till med underhållet av föreningens lokaler.

Det pågår en ständig diskussion i de flesta föreningar kring hur mycket arbete som ska utföras av medlemmarna själva och hur mycket som ska köpas in utifrån.

De flesta föreningar kräver att alla har bostadsrättstillägg i hemförsäkringen, så kom ihåg att läsa föreningens egna stadgar noga. Det kan vara värt att gå på årsmöten och engagera sig i bostadsföreningen, då de viktigaste besluten fattas genom omröstning och enkel majoritet. Styrelsen måste godkänna alla nya medlemmar i föreningen. Den har också rätt att bestämma vilka som ska få hyra lokaler i huset.

Konflikter och missnöjen

Såklart finns det risk för konflikter i en förening. Om du är missnöjd med hur styrelsen sköter föreningen kan du begära att den byts ut. Detta kan då ske vid nästa stämma. Om en granne stör dig och inte vill lyssna när ni försöker samtala ska du vända dig till styrelsen.

”En medlem som missköter sig grovt kan sägas upp av styrelsen”, skriver Creutz.

ANNONS
ANNONS

Om du blir uppsagd av styrelsen kan du begära prövning i bostadsnämnden. Håller bostadsnämnden med föreningen kan lägenheten säljas på exekutiv auktion genom Kronofogden, men oftast går ärendet inte så långt.