För många förknippas hemmet med trygghet och avkoppling. Men vad skapar otrygghet i bostaden? SBC Sveriges Bostadsrättscentrum undersöker i sin nya rapport vad som kan bidra till en känsla av otrygghet i bostaden. I undersökningen ingår även vilka säkerhetsåtgärder som står högst upp på bostadsrättsägares önskelista.

Även om hemmet är en trygg plats för många finns det flera faktorer som kan skapa en känsla av otrygghet i den egna bostaden. Under coronapandemin spenderar svenskarna mer tid hemma. Samtidigt är det en rekordökning av hemleveranser för att underlätta social distansering. Det betyder att det är fler obehöriga i trapphusen än normalt.

I årets upplaga av Sveriges Bostadsrättsrapport framgår det att närmare hälften av de tillfrågade uppger att obehöriga i trapphuset är den största faktorn som kan bidra till otrygghet. Tätt därefter kan ett otryggt närområde skapa otrygghet för många.

Kameraövervakning i topp

När det kommer till säkerhetsåtgärder som svenskarna kan tänka sig att implementera i anslutning till boendet önskar sig en tredjedel kamerabevakning. Tätt efter kameraövervakning kommer brandsläckare i fastigheten och därefter belysning med sensorer.

ANNONS
ANNONS
Detta kan få svenskarna att känna sig otrygga i sin bostad

1. Obehöriga i trapphuset 44%
2. Otryggt närområde 42%
3. Otrevliga grannar 33%
4. Dålig belysning 23%
5. Högljudda grannar 20%