De svenska bostadspriserna steg i augusti, enligt den senaste månadsstatistiken från Valueguard.

Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, ökade 1,7 procent efter att ha sjunkit med 0,3 procent månaden innan. Villaindex stiger med 2,3 procent i riket medan bostadsrättsindex stiger med 0,7 procent.

I Stockholm går villaindexet upp med 1,5 procent medan bostadsrättsindex ökar med 0,5 procent. Göteborg är utvecklingen +1,3 respektive +1,0 procent. I Malmö är motsvarande siffror +1,9 respektive +0,7 procent.

ANNONS
ANNONS

”Det är vanligt att index stiger i augusti. Justerat för säsongseffekter står HOXSWE still i augusti. Efter säsongsjustering är även villaindex för riket stillastående och bostadsrättsindex för riket minskar med 0,1 procent”, uppger Valueguard.

Valueguard har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden under första halvan av augusti i Stockholm och Göteborg. I Göteborg stiger då priserna med 1 procent medan de står still i Stockholm.