Swedbank bedömer att Sveriges korta boräntor fortsätter vara låga, någon räntehöjning från Riksbanken är inte att vänta i närtid, är bedömningen.

ANNONS

Medan den amerikanska centralbanken Federal Reserve och även Norges Bank signalerar räntehöjningar, kommer det dröja innan den svenska Riksbanken höjer styrräntan, enligt Swedbanks analys.

Det gör också att Swedbank tror att Sverige korta boräntor fortsätter vara låga, vilket förstås är av intresse för dig som bostadsägare med bolån.

Däremot räknar Swedbank med att de längre räntorna stiger senare i år.

Det här framgår av Swedbanks Räntebladet, som refereras av Privata Affärer.

Riksbanken rör inte reporäntan

”Trots fortsatt starka makroekonomiska signaler har ränteuppgången uteblivit under våren och försommaren. Det gäller svenska räntor och generellt sett även internationella långräntor. De amerikanska räntorna har till och med fallit något under de senaste veckorna”, skriver Swedbank.

Swedbank bedömer att Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad under hela prognosperioden.

Det här håller tillbaka de svenska korträntorna, och boräntorna väntas följa ränteutvecklingen i stort, spår Swedbank som kalkylerar med att ”rörliga bolåneräntor ligger kvar på nuvarande nivåer medan de bundna räntorna stiger gradvis”.

Läs mer på Privata Affärer.

Dagens PS berättade nyligen att Riksbanken såväl som Konjunkturinstitutet fått kritik för misslyckade prognoser när det gäller utvecklingen av Sveriges ränta.

ANNONS
ANNONS

Men till deras försvar kan tilläggas att kåren av inhemska makroanalytiker varit unisont lika dåliga.

Läs hela artikeln: Experter på ränta – inget att lita på [Dagens PS] »