Tidningen hänvisar till en rapport från Boverket, som konstaterar att 100 000 nya bostäder behöver byggas varje år. Rapporten visar också att bostadsbehovet underskattats å det grövsta. 440 000 nya bostäder behövs i Sverige redan 2020, framgår det.

ANNONS

I klartext behövs lika många nya bostäder som det finns i Stockholm, eller för den delen i Storgöteborg. Och dessa ska alltså skakas fram snabbt.

I rapporten, som Svenska Dagbladet alltså refererar till, beskrivs bostadsläget som ”allvarligt” med ”akuta” behov”.

Och bristen på bostäder är bara ett av problemen som ansvariga politiker har att brottas med.

”För att de bostäder som behövs också ska byggas fordras att dessa bostäder också kan efterfrågas till rådande pris- och kostnadsläge. Bostäderna måste kunna betalas. Det är den största utmaningen i dag”, säger Bengt J Eriksson, analytiker på Boverket, till Svenskan.

Det som gör situationen mest prekär är att den största befolkningstillväxten sker i socioekonomiskt svaga grupper, som inte har råd att köpa eller hyra en nyproducerad bostad.

ANNONS
ANNONS

LÄS MER:”Ett nytt Stockholm behöver byggas inom fem år” [SvD Näringsliv] »

Eller via Facebook!