I en enkätfråga på webben och i nyhetsbrev, lät Vattenfall läsare svara på frågan om solceller kommer att vara viktiga för deras fastigheter de närmaste åren. Och bland svaren som kommit in är det nästan fyra av fem som svarade ja: 79 procent.

ANNONS

Mer än var fjärde svarande valde att lägga till egna kommentarer. Deras svar visar hur fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i dag täcker in hela spannet från att redan ha solcellsanläggningar i gång, till att det inte väntas bli prioriterat.

Av dessa som skrivit egna kommentarer är det i sin tur omkring var femte som beskriver att de redan har anläggningar, och ytterligare ett antal som planerar installation för 2020 eller 2021.

Flera svarar allmänt att de tycker det låter intressant. Men även bland dem som svarar ja på viktigt-frågan är det ganska många som framhåller att det finns villkor som först måste uppfyllas.

Vad tycker du? Ge oss din åsikt!

Enkätundersökningen från Vattenfall är fortfarande öppen för svar. Dela med dig av din åsikt i frågan genom att klicka här.

”Lönsamheten är viktig”

Här är några exempel på kommentarer från personer som svarat ja på att solceller blir viktiga för deras fastigheter de närmaste åren:
”Beror på utförandet med mera.”
”Lönsamheten är viktig för oss.”
”Den dag då vi måste byta tak blir det aktuellt. När det blir vet vi inte i dag.”
”Vi måste avvakta vi är en ny BRF, med garantier kvar på vår fastighet.”
”Men det måste vara en återbetalningstid på under 10 år!”
” Vi vet dock inte om tillstånd till installation på taket kan ges från stadsbyggnadskontoret då fastigheten är kulturvärdesmärkt.”

Bland dem som svarat nej på frågan tycks en orsak vara att pengar i första hand behöver gå till andra energiinvesteringar. Någon nöjer sig med att ha bergvärme och någon annan har nyligen gjort stora investeringar bland annat i en ny värmecentral, ”så kassan tillåter inte mer just nu”.

Vill se kreativ finansiering

En svarar lite uppgivet: ”Jag önskar att det var så men det är tyvärr ingen prioriterad fråga för vår styrelse”. Men i flera fall verkar byggnaderna sätta gränser. ”Vårt tak lutar åt fel håll”, skriver en. ”Våra tak är inte lämpade för solceller. De är små, med mycket detaljer”, skriver en annan.

ANNONS
ANNONS

Ett par av dem som har svarat positivt efterlyser uttryckligen erbjudanden om en helhetslösning som inkluderar finansiering och drift. En skriver till exempel att ”vi ser fram emot en affärsmodell som bygger på prenumeration där inträdeskostnaden och kostnaden över tid är kända”.

När den här artikeln skrivs har 211 personer svarat på frågan – 167 ja och 44 nej. I den här artikelserien kommer vi att återkomma med fler frågor om hur svenska fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ser på sin energisituation.