Om begäran, som lämnades in på torsdagen, beviljas av domstolen kommer sannolikt också ett korruptionsmål mot premiärminister Silvio Berlusconi att läggas på hyllan.

Motivet bakom begäran uppges vara att preskriptionstiden överskridits. Mutfallet går tillbaka till 90-talet.

ANNONS
ANNONS

Mills är dömd för att ha tagit mutor av Berlusconi. Han har överklagat en fängelsedom på fyra och ett halvt år.