Q-Meds grundare och huvudägare Bengt Ågerup, som kontrollerar 47,5 procent av aktierna via bolaget Lyftet, har förbundit sig att oåterkalleligen och ovillkorligen acceptera budet på 75,00 kronor kontant per aktie, vilket motsvarar en premie på 23,4 procent jämfört med snittkursen under de senaste 30 kalenderdagarna.

ANNONS

Premien jämfört med fredagens stängningskurs på 66,25 kronor uppgår till 13 procent.

Bengt Ågerup erbjuds enligt di.se 58,94 kronor kontant per aktie men den totala ersättningen kan uppgå till ytterligare maximalt 16,02 kronor för varje aktie ”under förutsättning att vissa av Galderma uppställda finansiella och verksamhetsrelaterade mål för Q-Meds utveckling uppnås”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Ågerup får totalt alltså mellan 2,8 och 3,5 miljarder kronor för sina aktier.

”Jag förväntar mig att få ett aktiepris över tiden som är nära, men lägre än, priset som övriga aktieägare erhåller. Jag är glad över att få vad jag tror är ett rättvisande värde för mina Q-Med-aktier”, säger en till synes nöjd Ågerup i ett uttalande.

Styrelsen i Q-Med hänvisar till ett värderingsutlåtande, så kallad fairness opinion, från Nordea Corporate Finance. Enligt detta är budnivån ur ett finansiellt perspektiv ”skäligt” för aktieägarna.

Galderma, som ägs av L’Oréal och Nestlé, förutser inte några ”väsentliga effekter” av budets genomförande för Q-Meds anställda.

”Det finns inte några planer på att väsentligt förändra den nuvarande strategin för Q-Med”, heter det vidare.

ANNONS
ANNONS

Bland storägarna i Q-Med märks Lannebo Fonder (5,8 procent) och Swedbank Robur Fonder (4,6 procent).

Acceptperioden väntas starta den 4 januari 2011 och avslutas den 25 januari.