Regeringen blundar för ”allvarliga strukturella problem”, dundrar han.

John Hassler är en av landets tyngsta ekonomer. Han är professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och han slår fast att bilden av den skimrande ljusa, svenska ekonomin är klart överdriven.

I stället är ”tillväxten kraftigt dopad av den snabba befolkningsökningen”, menar han, skriver Dagens Industri.

”IMF pekar på en ganska tydlig svensk tillbakagång”, framhåller John Hassler i Di och tillägger att han är orolig för att den utvecklingen inte går att stoppa om det fortsätta som nu.

ANNONS
ANNONS

Han konstaterar att politikerna inte velat ta tag i de strukturella problemen som finns och som han alltså menar är allvarliga; han  pekar framför allt på att bostadsmarknaden inte fungerar och svårigheten att få ut nyanlända i jobb. Krisen i skolan är ytterligare ett sådant allvarlig problem, anser han.

Han säger till Di att det försprång som Sverige haft i relation till Europa i dag är på väg att gå förlorat. Och regeringen är inte utan skuld för den ljusa bild som målas upp av ekonomin, betonar John Hassler, som anser att man lagt för lite fokus på utmaningarna – det går inte att ”leva på gamla meriter”, säger han också till tidningen.

Han får stöd för sin hårda kritik av Urban Hansson Brusewitz, som håller med om att utrikesfödda har extremt svårt att komma ut i arbete och där  Konjunkturinstitutet varnar för en inbromsning.

Dessutom konstaterar han att 80 procent av den befolkningsökning som Sverige upplever består av invandring, enligt SCB.