Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB, har kommit överens om att bygga 1 000 hyresrätter per år i Sverige.

SBB blir delägare i den industriella flerbostadshustillverkaren Sizes Works AB med en ägarandel på 14 procent. Sizes Works är verksamt inom tillverkning av monteringsfärdiga trähus. Målet är att 1 000 hyreslägenheter ska byggas per år från och med år 2023. Hittills har 348 lägenheter beställts.

Husen byggs i fabrik och har en stomme av massivträ, något som ger mycket lägre klimatpåverkan än traditionella byggmetoder. Husens energianvändning kommer vara ungefär hälften av kravet i Boverkets byggregler, BBR, och därmed bidra till SBB:s hållbarhetsmål om klimatneutralitet år 2030.

Skapar arbetstillfällen

Det stora antalet lägenheter som ska byggas ger nya arbetstillfällen som främst kommer skapas i fabriken där husen tillverkas, men det kommer även skapas arbetstillfällen på byggarbetsplatser i hela Sverige.

”Detta är en unik satsning där SBB tar ett stort samhällsansvar för både bostadsproduktionen, arbetsmarknaden och klimatet. Våra byggrätter finns i attraktiva områden i hela Sverige och det är nu tid att på allvar och i stor volym förädla marken”, säger Ilija Batljan, grundare och VD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Navet Analytics: Mest husbyggnasdinvesteringar i storstadslänen [Dagens Ps]