Vi spenderar majoriteten av våra dagar och vakna tid på jobbet. Är det då inte skrämmande att Hjärnkoll och Arbetsmiljöverket rapporterar om att en fjärdedel mår dåligt på grund av sin arbetsmiljö? Den vanligaste orsaken är stress och andra psykiska påfrestningar som till exempel dåliga relationer, trakasserier, att inte känna sig sedd och bekräftad, känna sig delaktig och betydelsefull.
 
Att må bra på jobbet, att känna arbetsglädje, borde vara en självklarhet men tyvärr är det inte så. Ohälsan breder ut sig, vilket leder till en mängd sjukskrivningar och detta kostar oss alla alldeles för mycket. Kostar på olika sätt men ingen går vinnande ur detta, inte individen, inte företaget, inte samhället. Enligt Arbetsmiljöverket utsätts t ex 420 000 personer för trakasserier på jobbet. Samma rapporter visade att den psykiska hälsan hos många människor påverkas negativt av prestationskraven på sin arbetsplats, så många som en tredjedel upplever detta. Där man förebygger psykisk ohälsa och främjar ett öppet samtalsklimat är det fler som mår bra och känner sig delaktiga, samtidigt som tåligheten för höga prestationskrav ökar. Detta visar en ny undersökning från kampanjen Hjärnkoll.
 
Just nu pågår ett intensivt arbete i många företag med verksamhetsplaner och budgetar för kommande budgetår. Många av dem innefattar alla möjliga nyckeltal som ska uppnås och lönsamhetskrav som förväntas och självklart är det viktigt. Dock finns det en sak som är ännu viktigare än nyckeltalen och den ekonomiska lönsamheten och det är människan bakom, de som kommer att se till att nyckeltalen uppnås, att lönsamhetskraven infrias och att vi når våra mål. Det är vi människor som skapar lönsamma resultat tillsammans och lönsammast blir vi när vi mår bra. Och ändå tycker vi att det är viktigare med att mäta nyckeltal än vi tycker det är viktigt att mäta om vi mår bra. Visst är det märkligt?
 
Visste du att du genom att se och bekräfta dina medarbetare kan öka din lönsamhet med 2/3? Att du genom att ge dem beröm och uppskattning sänker sjukfrånvaron med upp till 40%? Att du genom att låta dina medarbetare vara delaktiga och känna sig som nyckelpersoner skapar engagemang och arbetslädje? Och att alla dessa positiva effekter ger dig kunder som upplever er som ett företag som levererar kvalitet? Det handlar om att investera tid i dina medarbetare och vinsten är att du når den lönsamhet du vill uppnå snabbare och enklare samtidigt som dina medarbetare mår bra och blir än mer engagerade i sitt arbete. Du skapar möjligheten att känna arbetsglädje och stolthet.
 
Vågar du sätta dina medarbetare framför budgetar, mål och nyckeltal? Vågar du chansa på att om dina medarbetare mår bra så mår även ditt företag bra? Och när ditt företag mår bra så kommer nyckeltalen att uppnås, lönsamheten överträffas och alla målen nås. Vad har du att förlora? Du har allt att vinna!
 
Vi leder människor! Vi styr robotar! Vi utvecklar tekniken! Vi sätter målen! Vi sätter nyckeltalen! Vi sätter budgeten! Inte tvärtom. Vi människor levererar. När vi mår bra!

ANNONS

Elaine Breske Hirscher har gjort en chefskarriär inom bygg- och anläggningsbranschen, senast som regionchef på teknikkonsultföretaget Vectura (nu del av Sweco). Sedan 2013 arbetar hon som föreläsare, ledarskapsexpert, förändringsledare och interimschef i eget bolag med fokus på psykosocial hälsa på jobbet.

ANNONS
ANNONS