Vid gott mod satsade vi allt trots att vi mötte hinder så gott som varje dag. En av de saker som gjorde att vi behöll vårt goda humör var att vi hade roligt tillsammans, att vi arbetade aktivt med feedback och beröm, vi hade gemensamma värderingar och att vi stämde av våra mål kontinuerligt.

ANNONS

Naturligtvis hade vi även dåliga dagar och dålig stämning i projektet ibland. Arbetsbelastningen var tuff och vi var konstant underbemannade så det förekom även en del konflikter men vi arbetade med en bra konflikthanteringsmodell som gjorde att vi minimerade den dåliga stämningen.

En dag blev jag kallad till möten med kundens infrastrukturchef. Han hade precis tagit över detta projektet från en kollega och ville gärna framföra de andra projektledarnas – projektledarna i hans andra projekt alltså, inte det jag projekt som jag var ansvarig för – feedback.

Feedbacken var att vi i min projektgrupp hade för trevligt tillsammans, att jag då och då bjöd på frukostfrallor och att jag gav alldeles för mycket beröm till mina medarbetare. Problemet med detta var två ansåg infrastrukturchefen, dels fick de andra projektledarna önskemål från sina projektgrupper att de skulle agera lite mer som mig och dels att konsulterna faktiskt var i projektet för att jobba och inte för att må bra och ha kul.

Jag trodde inte mina öron. Jag frågade om det fanns något annat att framföra feedback på, som att vi inte höll tiden, budgeten eller kvaliteten i projektet men det fanns det inte utan det var bara det som han sagt. Jag tackade för feedbacken och sade att jag inte såg någon konflikt emellan att jobba och samtidigt må bra och ha kul i projektet.

När den första chocken hade lagt sig insåg jag att det här var en människosyn som jag inte kunde ställa upp på och oavsett om det innebar för mig att avsluta projektet i förtid och för min arbetsgivare att förlora en kund och en intäkt så kunde jag och mina medarbetare inte stanna kvar i projektet. Jag pratade med min ”riktiga” chef om detta och han stöttade mitt beslut. Vi sade upp avtalet med kunden.

ANNONS
ANNONS

Hur reagerar era kunders chefer och era chefer på beröm? Tycker de att det är lika läskigt som den här projektchefen tyckte att det var?

Elaine Breske Hirscher har gjort en chefskarriär inom bygg- och anläggningsbranschen, senast som regionchef på teknikkonsultföretaget Vectura (nu del av Sweco). Sedan 2013 arbetar hon som föreläsare, ledarskapsexpert, förändringsledare och interimschef i eget bolag med fokus på psykosocial hälsa på jobbet.