Låt oss slå fast det från början. Det är svårt att vara chef. Man har ofta otroligt stora krav från alla håll. Få chefer är lika älskade av alla hela tiden och det får vara ok ändå. Men när du inte alls vill lyssna på det negativa som sägs så missar du också möjligheten att utvecklas i ditt ledarskap – och som människa.

ANNONS

Så istället för att se kritik som något som ”drabbar” dig se det som en gåva som hjälper dig bli mer framgånsrik. Kritik är ofta en nödvändighet om du vill lära känna något nytt om dig själv. Skriv gärna ner en egen kort positiv definition som får symbolisera denna din nya syn på kritik. Ex ”Kritik hjälper mig växa som chef”, Kritik lär mig något om mig själv jag kan ha nytta av”, ”Jag vågar lyssna på mina anställda även när de är kritiska” eller något annat som du tycker passar just dig bättre.

Låt kritikern tala till punkt
Även om det känns jobbigt och du helst av allt skulle vilja försvara eller försvara dig direkt, andas och räkna till 3 istället för att avbryt. Lyssna aktivt. Visa att du verkligen vill höra vad dina anställda vill säga för de är viktiga för dig, även om du spontant tänker att du inte alls håller med.

Be om konkreta exempel
Ibland kan bra synpunkter framföras på ett dåligt sätt exempelvis ett för argt, negativt, gnälligt   eller på ett alldeles för generellt sätt för att den som får den ska kunna förstå och använda den. Be kritikern förtydliga vad han eller hon menar med konkreta exempel istället för att prata i för allmänna termer.

Träna tillsammans med dina vänner
Ett sätt att värma upp och ”vänja sig” vid kritik är att själv be om den. Börja med att fråga någon av dina anställda som du vet tycker rätt bra om dig och som du känner dig trygg med om vad du har för ”förbättringspotential” som ledare. Säg att du verkligen vill utveckla dina svaga sidor och be honom eller henne vara ärlig.

Om kritiken gör dig ledsen
Ibland kan även chefer få lov att bli ledsna när de får negativ kritik. Ett sätt att berarbeta detta är att du sätter dig ner en stund och skriver ner dina känslor. Skriv av dig dina känslor. Lufta dina känslor i ett fiktivt brev till den som sårat dig – ett brev som du sen river när du är klar med ditt ”ältande”. Prata med en vän som gillar dig och kan påminna dig att du är bra och duger ändå även om någon har en annan åsikt.

Ta inte vad som helst
All kritik är naturligtvis inte ”sann”. Kritik är alltid subjektiv och speglar en eller någras åsikter om dig eller något du gjort. Det är inte samma som objektiv fakta. Ibland kan kritiken säga mer om den som gav den än om dig. Det kan handla om okunskap, inskränkthet, avundsjuka för att du fick chefsjobbet och inte han eller hon,   rädsla för ett annat tänkande en den andres etc. Du kan själv välja vad du vill ta till dig eller inte men om flera tycker samma sak ökar sannolikheten för att det är något du kanske bör ändra på och som kan göra ditt ledarskap bättre.

Föregå själv med gott exempel
Du kan säkert själv förbättra din egen förmåga att ge kritik och då lär du upptäcka att det kan vara svårt. Då ökar också din empati för den som vill ge dig kritik och att det ibland kan bli knasigt. Föregå med gott exempel och var tydlig och klar över vad du vill ha sagt. Kritisera hellre sådant som den andra gör än är. Det vill säga undvik personangrepp. Lyssna även på vad den andra har att säga så det blir en dialog och inte en monolog där du äger det enda rätta perspektivet.

ANNONS
ANNONS

Lycka till

TESTA DIG SJÄLV: HUR BRA ÄR DU SOM CHEF PÅ ATT TA KRITIK?

1. Brukar du komma direkt i försvarställning när någon av dina medarbetare har något att negativt att säga om dig?

2. Blir du alltför arg, sur eller irriterad om du blir kritiserad?

3. Tenderar du att oftast anställa sådana som verkar tycka ungefär som du för du har svårt att ta om någon har andra åsikter än dina?

4. Tänker du ibland tyst för dig själv att anställda som kritiserar dig är ”inkompetenta” som inte vet vad de talar om?

5. Håller du inte med om att kritik kan vara något som kan utveckla dig som chef?

ANNONS
ANNONS

6. Har det hänt att du sagt ”ja men försök själv vara chef då så får du se hur lätt det är”?

7. Har du svårt att glömma om någon har kritiserat ditt ledarskap?  

8. Om du misstänker att någon kommer vilja kritisera dig, försöker du medvetet eller omedvetet undvika denna person då?

9. Är det någon av dina anställda som har kritiserat dig för att du är för dålig på att ta kritik?  

10. Händer det att du skyller ifrån dig på någon om någon av dina anställda påpekar att du missat en av dina uppgifter som ledare?

11. Brukar du sällan lyssna färdigt på vad den andre har att säga innan du slår kritiken ifrån dig med näbbar och klor.  

12. Är kritik något som du verkligen ogillar och absolut försöker undvika så långt det går?

ANNONS
ANNONS

13. Är du lika snabb att replikera med den andres brister när någon har något negativt att säga till dig?

14. Händer det att kritik gör att du känner dig helt värdelös och sänkt. 


SVAR

12-15
Du har riktigt svårt för att ta kritik vilket gör att du missar fina möjligheter att växa i ditt ledarskap.

5-11
Du har mycket kvar att lära kring konsten att ta kritik som chef vilket du säkert redan är medveten om.

1-4
Du har blivit riktigt bra på att utvecklas med hjälp av kritik. Även om du kanske inte alltid ”bjuder in kritiken” så skrämmer den dig oftast inte.