Den i dag 72-årige Stephen Hawking kom 1988 ut med boken ”A Brief History of Time” (”Kosmos – en kort historik”) som sålde över tio miljoner exemplar. Inom forskningen är han kanske mest känd för upptäckten att svarta hål trots allt kan stråla ut energi, så kallad Hawkingstrålning.

ANNONS

I förordet till nya boken ”Starmus”, som är en samling föreläsningar av kända vetenskapsmän och astronomer, varnar Hawking för att Higgspartikeln – i media ofta kallad för ”Gudspartikeln” (”God particle”) – kan komma att bli instabil.

Namnet ”Gudspartikeln” kommer från Nobelpristagaren Leon Ledermans bok ”The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question?”

Den riskerar inte bara att förstöra vår jord, utan kan utplåna hela universum.

”Higgs potential har det besvärande egenskapen att den kan bli metastabil vid energier över  100 miljarder gigaelectronvolts (GeV). Detta kan betyda att universum kan drabbas av ett katastrofalt vakuumförfall, där en bubbla av äkta vakuum expanderar med ljusets hastighet. Detta kan hända när som helst och det går inte att förutse”, skriver Stephen Hawking, enligt CNET Sci-Tech.

”Metastabilt tillstånd” beskrivs av Nationalencyklopedin som ett ” exciterat tillstånd hos en atom, atomkärna eller molekyl, som har en exceptionellt lång livslängd”.

Vid ett seminarium vid CERN i början av juli 2012 tillkännagavs att man sannolikt upptäckt Higgsbosonen. Slutsatsen drogs utifrån de experiment som utfördes 2011-2012 vid CERN:s nya partikelaccelerator LHC. Man har hittat en ny boson i massaområdet 125-126 GeV, den tyngsta boson-partikeln någonsin. 

Den ofta humoristiske Hawking tillägger dock skämtsamt att det hur som helstinte är troligt att vi själva skulle orsaka universums undergång – i alla fall inte på detta sätt.

ANNONS
ANNONS

”En partikelaccelerator som når upp i 100 miljarder GeV skulle behöva vara större än jorden och det är osannolikt att vi får finansiering för en sådan med tanke på rådande ekonomiska klimat.”

Boken släpps inför årets Starmus-festival, som går av stapeln den 22-27 september på Ritz-Carlton på Kanarieöarna.