För att snabba på bostadsbyggandet kommer regeringen att ta ifrån kommunerna en del av inflytandet över byggprocessen. Vissa certifierade bolag ska inte behöva få allt prövat i förväg.

ANNONS

Regeringen föreslår en ändring i plan- och bygglagen som ska göra det lättare för byggbolag att genomföra sina projekt.

Idag ligger ett stort antal prövningsmoment hos kommunernas byggnadsnämnder i samband med ett bygglov.

En del av dessa moment ska lyftas bort, om bolaget är ett så kallat certfierat byggbolag.

Genom lagändringen får en del av projekteringen automatiskt grönt ljus i delar av bygglov och startbesked, skriver Svenska Dagbladet.

Lagen väntas komma på plats i augusti nästa år. I flera år har byggbolagen riktat kritik mot kommunerna för att de ställer olika krav på bostäder.

I praktiken förlorar kommunerna nu sin direkta kontroll av sådant som buller- och värmeisolering, bärkraft, brandsäkerhet, tillgänglighet för funktionsnedsatta och hushållning med energi och vatten, skriver Svd.

Däremot måste byggarna fortfarande följa detaljplanerna. Kommunernas byggnadsnämnder behåller kontrollen över att bostadshusen passar platsen, till exempel genom färg och form.

Lagförslaget läggs fram för att gynna serietillverkning av hus, där särskilt byggbolag som tillverkar trähus har haft kritik mot hanteringen.

Bostadsminister Märta Stenevi (MP) säger i en skriftlig kommentar till SvD att syftet är att “öka förutsägbarheten och effektiviteten i byggprocessen och att underlätta repeterbara processer”.

ANNONS
ANNONS

Hon lyfter fram att bostadsbyggandet behöver ligga kvar på nuvarande nivåer under lång tid. Sverige behöver möta den framtida befolkningsökningen och bygga ikapp det nuvarande underskottet.

I år väntas totalt 54 000 nya bostäder tillkomma. Enligt Boverkets beräkningar hade det behövts 59 000.

Läs också: 

Bostadsbyggandet i Sverige ”har accelererat”
Fler bostäder byggs i Sverige efter ökad efterfrågan