Vi tänker över 60.000 tankar varje dag. Ofta är det samma tankar som mal på om och om igen och ibland tenderar de negativa tankarna få ta större plats än vi önskar – speciellt i dessa tider med hög konkurrens om jobb och utrymme, hårda krav och mycket stress.

ANNONS

Att affirmera betyder ”att positivt bekräfta”. Du kan helt enkelt tänka dig till en mer positiv inre dialog och på så vis jobba med att stärka din självkänsla.

Du kan tänka dina positiva budskap tyst för dig själv eller uttala dem högt framför spegeln. Ett annat sätt är att skriva ner dem och sätta upp dem på väggen hemma eller på din arbetsplats.  Affirmationer blir som mest kraftfulla när de uttalas i nutid. Det vill säga som om det du vill redan vore sant. Det blir en form av ”jagförstärkande” budskap istället för att låta den inre negativa dialogen som säger att du inte räcker till och duger, få fritt spelrum.

Här kommer några exempel, fyll gärna själv på listan.

•    Jag är värd ett jobb jag trivs med 
•    Mitt arbete är välbetalt 
•    Jag ser svårigheter som nyttiga utmaningar
•    Mina åsikter är alltid värdefulla
•    Jag lär av mina misstag
•    Jag är medveten om mina styrkor
•    Allt som händer mig är meningsfullt 
•    Jag är bra på att marknadsföra mig själv
•    Jag tar ansvar för mitt eget liv
•    Jag har lätt för att ta kontakt med nya människor (alt arbetsgivare).
•    Andra uppskattar mig mest när jag är mig själv
•    Jag är bra på att sätta gränser
•    Jag accepterar andra och andra accepterar mig
•    Jag är frisk och full av energi
•    Mitt liv är bra på alla sätt
•    Jag växer och utvecklas varje dag på mitt jobb

ANNONS
ANNONS

Uttala dina meningar regelbundet och ofta och kom ihåg att all förändring tar tid.