Antalet bekräftade smittade av coronaviruset globalt har på onsdagen beräknats till 5 684 803. Dagen innan var noteringen 5 590 358.

ANNONS

Antalet döda av viruset är nu beräknat till 352 225. Dagen innan var noteringen 347 907.

Tillfrisknade personer har beräknats till 2 430 603. Dagen innan var noteringen 2 366 574.

Det framgår av information under morgonen från Worldometer. Sifferunderlaget hos Worldometer uppdateras kontinuerligt.

ANNONS
ANNONS
Global onsdag tisdag
Coronavirus, antal smittade 5 684 803 5 590 358
Coronavirus, antal döda 352 225 347 907
Coronavirus, tillfrisknade 2 430 603 2 366 574
Coronavirus, aktiva fall 2 901 975 2 875 877