Obama sade vidare att på kort sikt ”är det viktigaste att vi undviker en fördjupad recession”, och han anser att regeringen måste erbjuda stöd till bilindustrin.

ANNONS

”Om bilindustrin skulle kollapsa helt så skulle det vara en katastrof i den nuvarande miljön – inte bara för individuella familjer, återverkningarna i hela ekonomin skulle bli ödesdigra”, sade Barack Obama.

Stöd till bilindustrin, i form av bryggfinansiering, bör erbjudas med ett förbehåll som innebär att företagsledning, arbetare och kreditgivare kan arbeta fram en plan som kan göra branschen uthållig. Den tillträdande presidenten sade vidare att hans uppdrag som president innebär att bygga upp förtroendet för ekonomin.

”En del av sättet att tänka på det är att saker kunde vara värre. Vi kunde ha fått se många fler bankkollapser de senaste månaderna. Vi kunde ha fått se en betydligt kraftigare försvagning i ekonomin – ett till och med större fall på aktiemarknaden”, sade Barack Obama.

ANNONS
ANNONS

Han sade vidare att han kommer att börja utnämna ministrar inom kort, och han tillade att åtminstone en republikansk minister kommer att utses