Enligt Riksbankens prognoser kommer reporäntan ligga kvar på låga 1 procent fram till slutet av 2014. Men nu varnar IMF för en svensk bostadsbubbla och rekommenderar att det införs regler mot amorteringsfria lån.

ANNONS

Internationella valutafonden (IMF) varnar för att en svensk bostadsbubbla skulle kunna slå hårt mot bankerna och skapa en finansiell kris i hela Norden och Baltikum. IMF-varningen utfärdas i en så kallad Article IV-rapport om Sverige och i en regional rapport om Norden.

Riskerna härrör från hushållens höga skuldsättning, bland de högsta i hela OECD-området. Till problemet hör banker som är stora i förhållande till landets BNP och bankernas finansieringsmodell. Enligt IMF-rapporten hänger riskerna samman med att svenskar amorterar för lite på lånen och att skattesystemet har brister.

IMF rekommenderar att det införs regler mot amorteringsfria lån och ser även att det kan bli nödvändigt att göra om skattesystemet och steg för steg fasa ut skattefördelar som ränteavdraget för låntagare.

ANNONS
ANNONS

På torsdagen kom Riksbanken med sitt räntebesked och som väntat lät man reporäntan ligga kvar på 1 procent. Riksbanken lämnade också sin prognos om när räntan ska börja höjas oförändrad. Först mot slutet av 2014 kommer räntan att höjas, enligt prognosen. Den oförändrade styrräntan innebär att de rörliga bolåneräntorna kommer att ligga kvar på en låg nivå ett tag till.