Det är därför jag så ofta talar om att det handlar inte om att hantera konflikter utan att vi måste lösa dem på riktigt så att det personliga lidandet minimeras och så att engagemanget bibehålls.

Visst skulle det vara härligt att slippa konflikter men så länge som vi är olika människor kommer det att uppstå konflikter och när vi löser dem blir det sällan några problem med dem – tvärtom stärker en löst konflikt ofta relationen och samarbetet framgent.

Många gånger duckar vi för konflikter och vi låter dem gå för långt. Många tycker att det är läskigt med konflikter och kör på med strutsmetoden, dvs sticker vi huvudet långt ner i sanden försvinner de nog snart. Strutsar är fina fåglar men är vackrast och starkast med huvudet högt. Vi som föredrar att ta tag i dem direkt upplevs ofta som provocerande och kanske till och med skrämmande men det bjuder vi gärna på då vi vet att ju snabbare vi löser dem ju snabbare mår vi som individer och företag så mycket bättre.

Att arbeta aktivt med konfliktlösning är ett framgångskoncept i såväl privat- som arbetslivet och det börjar alltid med respekten för varandra och förmågan att andra tänker och är olika. När vi relaterar till andra människor så är det helt naturligt att vi tycker och tänker olika, att vi agerar olika och att vi är olika och den gemensamma nämnaren vi har är att vi har lika stor rätt att vara den vi är. 

När vi ska lösa konflikter handlar det om att hitta den minsta gemensamma nämnaren och börja lösa konflikten därifrån och om vi börjar med att inse att den minsta gemensamma nämnaren i alla relationer är vår rätt att vara den vi är har vi tagit ett stort steg framåt.

Konflikter handlar om prestationer och olika förväntningar på resultat, det handlar inte om personer. Precis som när du ger feedback så ska vi skilja på person och prestation när vi löser konflikter. Många säger att allt handlar om personkemi och att de inte kan arbeta med den eller den för att personkemin inte stämmer – det menar jag är bullshit, vi kan samarbeta med de flesta om vi väljer att respektera oss själva och andra och att se våra olikheter som enorma tillgångar, framgångsfaktorer.

Det bästa och mest effektiva sättet att lösa konflikter är att de som är i konflikt löser den själv och det är också det jag försöker få alla att göra men det är inte alltid så enkelt och om de inte lyckas lösa den behöver medling till.

En medlares första uppgift är, enligt min mening, att lyssna på bägge parter utan att lägga någon värdering i det som var och en upplever, för vi ska vara helt på det klara med att de flesta konflikter handlar om känslor men för att kunna lösa den behöver vi fokusera på sakfrågan för det är den som behöver lösas, inte personerna som är i konflikt.

En annan sak som är viktigt att komma ihåg är att lösa konflikter kan vara tålamodskrävande och alla behöver manas till tålamod. Konflikter byggs ofta upp under en längre tid och lösningen kan också ta tid att finna. Ett steg i taget, alla steg i rätt riktning är ett steg närmare lösningen. Ha tålamod! Visa hänsyn! Visa respekt och förståelse och visa tålamod!

Med detta menar jag inte att konflikter behöver lösas snabbt utan att även efter att konflikten är löst behöver vi ta hänsyn till att de inblandade kan vara tilltufsade och behöver stöd för att komma tillbaka igen. Glöm inte bort att det vi ”förlorar” i tid under lösningsprocessen ger oss tid fortsättningsvis då väl lösta konflikter ger ett bättre samarbete och bättre relationer fortsättningsvis.

ANNONS
ANNONS

När ni löst konflikten –  tacka alla inblandade för deras bidrag till lösningen och följ upp dem under en period för att säkerställa att lösningen håller.

Tänkvärt: När du hamnar i en konflikt –  glöm inte bort att konflikten är ett gemensamt problem att lösa tillsammans. Om du väljer att inte vara en del av lösningen så är du helt klart en stor del av problemet!

Elaine Breske Hirscher har gjort en chefskarriär inom bygg- och anläggningsbranschen, senast som regionchef på teknikkonsultföretaget Vectura (nu del av Sweco). Sedan 2013 arbetar hon som föreläsare, ledarskapsexpert, förändringsledare och interimschef i eget bolag med fokus på psykosocial hälsa på jobbet.