”Vi ser att det puttrar på under året och nästa år. Sverige går in i högkonjunktur i år, andra halvåret närmare bestämt med vår definition”, säger KI:s prognoschef Jesper Hansson.

ANNONS

Trots de positiva tongångarna har utsikterna för tillväxten i den svenska ekonomin mattats något, jämfört med vad KI tidigare spått. Myndigheten bedömer att BNP-tillväxten i år blir 3,5 procent, jämfört med 3,9 som man trodde i december. Den viktigaste förklaringen är att prognosen för omvärlden justerats ner.

”Då gör vi samma revidering för Sverige. Exporten och investeringarna blir lite lägre i den här prognosen.”

Eftersom 2015 avslutades starkare än de flesta hade väntat sig så är farten i ekonomin redan hög. Riksbankens inflationsmål på två procent väntas dock gå att nå först om två år.

”Inflationen fortsätter att ligga under målet 2017 och räntan behöver fortsätta vara negativ för få upp inflationen. Riksbanken behöver hålla kronan svag för att högkonjunkturen ska hålla i sig. Det verkar vara Riksbankens linje och vi delar den”, säger Jesper Hansson.

Sysselsättningen väntas fortsätta utvecklas starkt, med en ökning på 140.000 personer under 2016 och 2017. Samtidigt väntas arbetslösheten sjunka.

”Arbetslösheten faller under prognosperioden men kommer sedan, från 2018 och framåt, stiga igen när allt fler flyktingar kommer in på arbetsmarknaden.”

KI:s ekonomer räknar med att arbetslösheten ökar efter att ha gått ner till 6,2 procent. Till 2020, då regeringen siktar på EU:s lägsta arbetslöshet, räknar KI med en arbetslöshet på 6,7 procent.

Underskotten i statsfinanserna kommer enligt KI att bestå de kommande åren, bland annat till följd av att den stora flyktinginvandringen ökar utgifterna inom den offentliga sektorn.

ANNONS
ANNONS

KI ser också fortsatt stora utmaningar på bostadsmarknaden. Nuvarande höga nivå på bostadsbyggandet är inte vara tillräcklig för att komma tillrätta med den rådande bostadsbristen, bedömer myndigheten.

Missa ingenting – få dina nyheter i mejlen!

Eller via Facebook!