Jag får ofta frågor om hur det är att vara chef i mellanled och jag har erfarenheter från företag där det fungerat bra och företag där det fungerat mindre bra, där jag fungerat bra och där jag fungerat mindre bra. För oavsett vilket företag jag arbetar på eller vilken företagsledning jag har så är jag ensam ansvarig för mig själv och mitt eget ledarskap.

ANNONS

Den största uppsidan för mig med att vara chef är förmånen att få arbeta med och leda duktiga människor och förhoppningsvis ha ett tydligt ansvar och tillhörande befogenheter att driva sitt team mot de mål som sätts upp och lyckas att göra det framgångsrikt. För att möjliggöra det behöver chefen helhjärtat stöd från sina chefer och även från sina medarbetare för det är ju så att chefen sitter ju mitt emellan på gott och på ont.

För chefen är det extra viktigt att kunna lita på och känna förtroende för sin företagsledning och veta att när de säger att de backar upp honom/henne att de faktiskt också gör det, speciellt i situationer och eller händelser som berör de medarbetare som chefen har ansvar för. Om företagsledningen inte gör det så tar de bort allt formellt ledarskap från chefen och hans/hennes möjligheter att leda sina medarbetare blir i princip obefintliga.

Chefen är också den som är närmast medarbetarna och den som ska försvara och driva igenom företagsledningens beslut oavsett om han/hon håller med om beslutet. Det är viktigt för alla företag och verksamheters framgång att personer i ledande positioner visar enighet oavsett. Även här behöver chefen stöd av sin företagsledning genom tydlighet och att företagsledningen aktivt visar alla medarbetare och chefer att de har förtroende för sina chefer.

Om jag trivs i min roll som chef? Ja, det gör jag oftast men visst har jag dagar då jag önskade att jag inte var chef. Fördelarna överväger dock och jag har ju alltid valet att lämna chefsrollen om jag vill göra det.

Om jag tycker du ska testa på att vara chef? Absolut, om du vill arbeta med människor och deras utveckling. 
För att utvecklas i rollen som chef?
Var ödmjuk.
Skaffa dig en coach och nätverka med andra ledare.

Mitt största ledarskapsmisstag? Att jag ibland blivit för bra kompis med mina medarbetare. Det fungerar utmärkt när allt flyter på bra och jag inte behöver ställa krav på mina medarbetare men när jag måste ställa krav så blir det ibland konflikter tyvärr.

Mitt bästa tips? Led inte andra som du vill bli ledd själv utan led andra utifrån hur de vill bli ledda. Fråga dem vad de behöver från dig och var tydlig med vad du förväntar dig från dem.
Go for it och fungerar det inte – drop it!

ANNONS
ANNONS

 

Elaine Breske Hirscher har gjort en chefskarriär inom bygg- och anläggningsbranschen, senast som regionchef på teknikkonsultföretaget Vectura (nu del av Sweco). Sedan 2013 arbetar hon som föreläsare, ledarskapsexpert, förändringsledare och interimschef i eget bolag med fokus på psykosocial hälsa på jobbet.