”Vi hade ju en stark prognos i december och det har kommit många olika bedömningar som bekräftar bilden av att det går väldigt starkt i svensk ekonomi just nu”, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till TT inför sin ekonomiska vårproposition som läggs på riksdagens bord i dag.

Hennes prognos om en väldigt bred svensk tillväxt bekräftar bilden av en högkonjunktur i höst som Konjunkturinstitutet nyligen gav.

”Dels går exporten väldigt bra, bland annat motorfordon. Det går väldigt bra för Volvo. Men vi ser samtidigt att investeringarna ökar i bostäder och i tjänstesektorn”, säger hon.

Ovanpå detta ska man enligt finansministern lägga lyft för både hushållens och det offentligas konsumtion, inte minst i bostadsinvesteringar.

Flyktingkrisen kostar
På utgiftssidan är det enligt Andersson ”viktigt att ta tag i de områden där kostnaderna ökar”.

Bland annat handlar det om kostnader för asylsökande och integration, som enligt Migrationsverket och Arbetsförmedlingen beräknas öka med 35 miljarder i år jämfört med i fjol.

ANNONS
ANNONS

Nästa år stiger kostnaderna med ytterligare 11 miljarder och hamnar totalt på 79 miljarder kronor. Statens utgifter väntas stiga även på andra områden, till exempel sjukförsäkringen.

”Men tittar du just på migration är det en tillfällig kostnadsökning. De kostnaderna kommer minska på sikt. Det är ju en tillfällig puckel, i och med att det kom väldigt många förra året”, säger Andersson.

Och hon ger inte intryck av att hon är oroad över statsfinanserna:

”Vi har ju mer än halverat underskotten och finanserna stärks ju även framåt, trots de ökade kostnaderna.”

Arbetslösheten väntas sjunka till 6,3 procent år 2017, enligt en prognos presenterad i förra veckan. Fast från 2018 – när många nyanlända tar sig ut på arbetsmarknaden – antas arbetslösheten öka något igen och år 2020, året då regeringen lovat EU:s lägsta arbetslöshet, tros siffran ligga på 6,6 procent. Det kan jämföras med Tysklands 4,3 procent.

Skattehöjningar och en starkare tillväxt i ekonomi gör att statens intäkter växer i år och nästa år, enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) aprilprognos. Statens budget antas gå med plus de kommande åren, enligt ESV, men det var innan regeringen lovade kommunerna höjda statsbidrag med tio miljarder kronor nästa år.

ANNONS
ANNONS

ESV räknar med att de offentliga finanserna, det vill säga både staten och kommunerna, når ett litet överskott först 2019. Riksdagens beslutade mål om ett överskott på en procent av BNP nås inte, enligt ESV. Den rödgröna regeringen vill dock byta ut överskottsmålet mot ett balansmål.

Missa ingenting – få dina nyheter i mejlen!

Eller via Facebook!