Jag har arbetat med många uppdrag där företagen genomgår en stor förändringsprocess, en process där företagen vill gå från otydlighet till tydlighet, gå från ett läge där de är regelstyrda till att bli värderingsstyrda och det är en spännande resa de genomgår och har framför sig. Kommer de att lyckas? Ja, absolut kommer en hel del av dem lyckas men inte alla. Varför inte? Ledningens förmåga att leva i förändring såklart. Ja, leva – inte leda!

ANNONS

Det intressanta i flera av dessa företag är att ledningen lever kvar i ett stillastående läge. De har tillsammans i ledningsgruppen arbetat fram företagets nya vision, affärside, värderingar och strategier men när det är dags att implementera dem gör de det fatala misstaget att inte leva som de lär. De fortsätter att leda och agera precis på samma sätt som de gjort förut utan att se att inom allt detta nya som skall implementeras behöver även ledarskapet förnyas och anpassas till den nya önskade läget.

Att genomgå en förändringsprocess kräver tålamod, framförallt från ledningen. De glömmer ofta bort att de processat den här processen månader innan deras medarbetare ställs inför att börja leva den. De tycker att medarbetarna har varit delaktiga i processen då de under processens gång fått möjlighet att tycka till om det ledningen har kommit fram till men då meningen haft workshop efter workshop och strategimöte efter strategimöte har medarbetarna informerats en timme här och där.

En förändringsprocess är ingen quick fix, det är ett helt nytt sätt att fortsätta leva tillsammans i den föränderliga värld vi lever i, såväl som privatpersoner som på våra arbeten. Oavsett vilken förändring du vill åstadkomma i ditt liv måste du som leder processen, leva som du lär – föregå med gott exempel.

Om ni som företagsledning tar fram nya värderingar som ni vill att era medarbetare ska anamma och leva efter så måste ni börja göra det först, ni måste visa dem med ord och handling hur de skall anamma dem. Ni måste gå först, med stolthet och tydlighet!

Har ni till exempel en värdering som respekt så måste ni visa att ni respekterar era medarbetare, det kan vara i allt från att stå vid deras sida när det stormar på jobbet, att visa en enad front mot era kunder, att respektera dem när de är hemma sjuka etc. Har ni till exempel en värdering som engagemang måste ni föregå med gott exempel genom att vara engagerad i era medarbetare och visa att ni tycker att deras förslag till förändring och förbättring är viktiga. Har ni en värdering som ansvar måste ni i ledningen visa att ni tar ansvar och att ni inte hänger ut någon för att rädda ert eget skinn osv.

Gör ni i ledningen inte det, tar ert ansvar, visar respekt och engagemang så gör ert förändringsarbete ingen som helst nytta och den affärsmässighet ni eftersträvar faller platt och ansvaret för det ligger inte hos era medarbetare utan hos er i ledningen som inte lyckades implementera den förändringsprocess som ni så gärna vill ro i land.

ANNONS
ANNONS

Du kan inte leda en förändring utan att även vara beredd att förändra dig själv först!

Elaine Breske Hirscher  har gjort en chefskarriär inom bygg- och anläggningsbranschen. Sedan 2008 driver hon det egna bolaget Cquence Management och arbetar som föreläsare, ledarskapsexpert, förändringsledare och interimschef med fokus på psykosocial hälsa på jobbet.