Beröm jackpot för företagen

Att ge beröm till varandra på jobbet bidrar inte bara till en trevlig stämning och stärkt självförtroende. Företag vars medarbetare regelbundet ger varandra beröm är också mer lönsamma.