Bostadsrättsinnehavare kan få chockhöjda avgifter. En ny tolkning av avskrivningsreglerna kan innebära att föreningarna annars riskerar att gå med förlust. Riksbyggen är kritiskt och vägrar att följa tolkningen.

ANNONS

– Det är nya regler som ska tillämpas från och med i år. Det är ett regelverk som Bostadsnämnden tagit fram, säger Dan Brännström, generalsekretare i Far, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare.

En bostadsrättsförening delar upp kostnaden för byggandet av fastigheten under ett visst antal år. Den progressiva varianten innebär att kostnaden ökar i föreningen ju längre tiden går. Om bostadsrättsföreningarna tvingas till en linjär avskrivning, alltså lika stora kostnader varje år, kan kostnaderna öka kraftigt, speciellt för nybyggda fastigheter. Hur mycket vill Brännström inte spekulera i.

– Men jag förstår ju att det får stora konsekvenser, säger han.

Far har enligt Brännström redan i höstas sökt Bokföringsnämnden, den myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed, för att prata om konsekvenserna.

– Men det fanns inget intresse från Bokföringsnämndens sida för att träffa oss. Och nu står vi där, säger han.

ANNONS
ANNONS

Enligt Svenska Dagbladet kan den nya regeln innebära höjda avgifter med uppemot 30 procent för nybyggda hus. Alternativt får föreningen visa upp ett förlustresultat.

– Förluster väcker alltid oro och försiktighet, det är naturligtvis inte bra. Samtidigt får aldrig en redovisning skönmåla. Min förhoppning är att vi nu ska kunna resonera oss fram till en bra lösning, säger Brännström.

Mårten Lilja, kommunikationschef på Riksbyggen, tycker att reglerna inte behöver tolkas på Fars sätt.

– Vi avser göra avskrivningar på det sätt som hittills gjorts. Vi tycker helt enkelt att det är rätt, säger han.

Riksbyggen har uppvaktat Far och Bokföringsnämnden i frågan. Lilja säger att en byggnad de första decennierna har ett ganska intakt värde, då omfattande renoveringar oftast inte behövs.

– De tillkommer längre fram i tiden. Då är det rimligt att avskrivningarna ökar längre fram.

ANNONS
ANNONS

Bostadsrättens olika intresseorganisationer Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och SBC har pratat sig samman om de nya reglerna. ”Och resultatet är att ingen förening ska behöva förändra sina avskrivningsplaner mot sin vilja, enligt organisationernas tolkning”, skriver Bostadsrätterna i en artikel på sin hemsida och i ett utskick som gått till alla anslutna bostadsrättsföreningar.

Om reglerna börjar tolkas som Far vill riskerar det dels att innebära avgiftshöjningar och dels att slå emot försäljningen av nybyggda bostadsrätter och bostadsbyggande, tror Mats Lindbäck, informationschef på Bostadsrätterna.

– Nyproduktionen kommer att stanna av. De lägenheter som håller på att byggas kommer att bli osäljbara, eftersom höjda avgifter slår direkt på marknadsvärdet. Alla byggare kommer att konstatera att det inte går att sälja lägenheterna och det innebär tvärstopp i byggandet, säger han.

Far gör alltså en ny tolkning av redovisningsregler som kom redan 2009, och Bostadsrätterna vill nu föra en dialog med Bokföringsnämnden och Far kring hur reglerna egentligen ska tolkas.