Generellt sätt så har alltså de som bytt jobb externt många gånger oftare en högre lön än de som jobbat upp sig internt på samma företag. Här kommer några tips på hur du löneförhandlar när du varit en längre tid på samma företag, organisation, position och kanske med samma chef, år efter år.

ANNONS

Synliggör vad du gör
Tänk på att det är lättare att ta någon ”för given” och bli hemmablind för vad personen som stannat internt länge kan erbjuda.Så du behöver bli ännu bättre på att synas och höras under året samt berätta vad du tillför när du löneförhandlar. Undvik att vara en  ”osynlig presterare” som tror att någon nog kommer att värdera att du gör vad du skall och lite till om du inte marknadsför dig själv.

Bestäm om du ska stanna eller gå
På en del arbetsplatser verkar det i detta läge vara nästan helt omöjligt att få upp lönen till motsvarande nivå som du skulle kunna få om du helt sonika bytte arbetsplats en eller två gånger. Du får därför väga plus och minus med hur tuff du vill vara och stå på dig lite mer än du brukar om du vill vara kvar men få en större löneförhöjning än du brukar. Trivs du på ditt jobb kanske du ser fler fördelar att vara kvar trots att du tycker att du får för lite betalt. Men om du inte anser att du får det du är värd kanske du vill se dig om efter nya möjligheter. 

När du kompetensutvecklat dig
I de fallen du gått olika typer av kompetensutvecklande kurser och vill använda detta i din löneförhandling så behöver du bli vassare på att berätta vad dina utbildningar tillför för värde rent konkret. Det räcker inte bara att du i rent allmänna termer hänvisar till att du ”har blivit bättre på ditt jobb”. Vad de utbildningarna du har gått har givit dig för kompetensutveckling mer specifikt och vad har företaget för nytta av de kunskaperna du ni har? Tala i termer av mätbara fakta.

Tänk win-win
En löneförhandling är en situation som blir bäst om båda parter kommer med övertygande argument, tänker win-win och där man lyssnar på varandra och kommer fram till en lösning där båda är nöjda. Så är inte alltid fallet i verkligheten men du kan själv göra vad du kan för att bidra till en bättre stämning genom att du är närvarande och försöker sätta dig in i den andres argument.

Förhandla om annat än bara pengar
Kom också ihåg att lägg till andra saker som du kan förhandla förutom reda pengar. Det kan till exempel vara extra semesterdagar eller försäkringar. Även möjlighet att jobba hemma eller på distans på annat ställe som du föredrar och känner dig kreativ på, vissa dagar i månaden. Att kunna räkna in restid som arbetstid om du samtidigt är tillgänglig via dator och telefon, är en annan sak som kan kännas värdefull för dig. Du kan också förhandla om vidareutbildningar som höjer din kompetens och som gör att du med större sannolikhet kan få intressantare jobb internt eller externt som kan vara mer välbetalda än nu och så vidare. Tänk kreativt. Prata med andra om sådant så får du fler idéer om alternativa saker att förhandla om.

ANNONS
ANNONS

Jämför inte med andra 
Att ha som förhandlingsargument att Kalle på samma avdelning har mer betalt än dig fast du gör ett bättre jobb, är inget argument som jag brukar rekommendera. Det är lätt att det blir samma känsla som där man gnäller på att en mamma eller pappa ger det andra barnet mer uppmärksamhet än dig. Men du kan använda kraften i din känsla av att du vet att det är andra som faktiskt tjänar mer än dig på liknande position och det kan göra att du kan stå på dig lite mer. Använd dock andra argument som är mer proffessionella än att andra har mer. Fokusera på dina konkreta resultat, sådant som ä är konkret och mätbart som hur väl du når dina mål med råge och så vidare.

När du gör mer än vad du ska
Det kan lätt bli så att duktiga och ansvarsfulla medarbetare jobbar mer än vad som egentligen krävs eller vad tjänsten säger. Passa på att påtala detta vid nästa löneförandling. Skriv ner vad det du gör extra och hur mycket. Kanske är din chef inte alls medveten om att du är en högpresterare som alltid levererar lite till. Sen kan det vara så att man kanske inte alls är beredd att betala för att någon ska göra extrauppifter och då kanske du istället ska se dig om efter en mer ansvarfull tjänst, internt eller externt som också är mer välbetald från början