Här är det okända kryphålet som gör att en Dodge Ram V8 med 400 hk får en skatt på 2400 kr per år.
Samtidigt höjs en Ford Transit med 130 hk till 19 300 kr i skatt.
– Etanolbilar gynnas ganska kraftigt av förslaget medan bilar som kan drivas med HVO inte gör det. Detta anser Transportstyrelsen ger en snedvridande styreffekt, säger generaldirektör Jonas Bjelfvenstam i ett remissyttrande.

De senaste siffrorna från Gröna Bilister och Energimyndigheten visar att biodieseln HVO har fyra gånger lägre klimatpåverkan än etanolbränslet E85. Men när det gäller skatter är förhållandet det omvända.

Regeringens nya proposition om höjda malusskatter gör att bensinbilar som får köras på etanol gynnas ytterligare i förhållande till dieselbilar som får köras på HVO100. Höjningen ska träda i kraft från 1 april i år.

Ford Transit med en liten dieselfyra 130 hk får köras på HVO100 – ändå chockhöjs skatten. Foto: Ford

En av de vanligaste hantverkarbilarna, Ford Transit med 130 hk, får nu sin malusskatt höjd med 3836 kr till 19300 kr per år. Bilen är godkänd för att köras på HVO och drar 0,64 l/mil vid blandad körning.

Den stora V8-pickupen Dodge Ram Laramie med en 5,7-liters HEMI-V8 på 400 hk kommer undan med 2400 kr i årsskatt, tack vara at den kan köras på etanolbränslet E85. Körs V8-pickupen på bensin släpper den ut 352 gram CO2 per km, den har en tjänstevikt på 2655 kg. Bränsleförbrukningen är 1,49 liter per mil vid blandad körning. På etanol drar bilen omkring två liter milen vid blandad körning.

Regeringens olika villkor för etanolbilar och HVO100-bilar kritik – från egna myndigheten Transportstyrelsen.

ANNONS
ANNONS

– Transportstyrelsen tolkning av promemorian är att etanolbilar gynnas ganska kraftigt av förslaget medan bilar som kan drivas med HVO inte gör det. Detta anser Transportstyrelsen ger en snedvridande styreffekt mellan dessa två bränslen trots att båda sänker CO2-utsläppen markant. HVO kommer förmodligen att kunna ha större potential än etanol för framtida minskningar av koldioxidutsläpp eftersom det medför en högre energieffektivitet totalt sett, skriver generaldirektör Jonas Bjelfvenstam i ett remissyttrande gällande det nya skärpta bonus-malussystemet.

Transportstyrelsen vill att regeringen ska utreda hur företag och ägare av lätta lastbilar påverkas av höjningen, då förslaget får ”stora och oförutsedda konsekvenser för ägare av sådana fordon”.

Även Energimyndigheten vill att regeringen ska titta närmare på skattehöjningen av hantverkarbilar.

– För köpare av lätta lastbilar finns betydligt färre alternativ att erhålla bonus än för köpare av personfordon. Fler modeller av lätta lastbilar som kan erhålla bonus kan förväntas komma i framtiden, men utvecklingen går betydligt långsammare än för personfordon. Att belysa denna situation ytterligare vore önskvärt, skriver generaldirektör Robert Andrén.

Vi har sökt finansdepartementet och miljödepartementet för en kommentar om varför etanolbilar gynnas skattemässigt framför mer klimatsmarta HVO-bilar.