Vägarna ska bli säkrare från fortkörning inom EU och det kommer till synes inte vara fritt fram längre att köra 200 km i timmen på Autobahn. En ny EU-lag har nyligen trätt i kraft som ska reglera hastighet i bilar. 

ANNONS

Den nya lagen som trädde i kraft den 6 juli är till för att göra bilkörning säkrare på Europas vägar. Det handlar om en inbyggd artificiell intelligens – Intelligence Speed Assistance (ISA) som kommer att bli en obligatorisk teknik i alla nytillverkade bilar från och med 2024, skriver Ny Teknik.

Det handlar om system som med sensorisk hjälp känner av hastigheter och med ljud eller vibrationer kan varna bilförare när tillåtna hastigheter överskrids, eller till och med sakta ner farten. Det är upp till varje biltillverkare hur systemet utformas så länge kraven uppfylls.

Fortkörning kan ibland behövas

Det kommer alltid att uppstå situationer av nödlägen när fortkörning inte kan kringgås – till exempel ambulans – och polisutryckningar, eller om det handlar om att rädda någons liv. Systemet kommer därför att utformas så att det kan sättas på och stängas av, genom att till exempel trycka till hårdare på bromsen.

Data samlas in vid bilkörning – likt svarta lådor

En viktig del av artificiell intelligens bygger på analyser av data, vilket kommer att bli obligatoriskt i bilar. Bilarnas svarta låda kommer att kallas ”Electronic Data Recorder.” Den insamlade datan kommer att inkludera hastighet, broms- och gaspedalslägen, motorvarv, krockkraft och bältesanvändning. Vid allvarliga olyckor ska sådan data samlas in och analyseras.

Det är inte konstigt om den här lagen kommer att uppfattas negativt, men man ska samtidigt komma ihåg att det enda syftet är säkerhet. Studier har visat att med motsvarande teknik kan man få ner dödsolyckor på vägarna med upp till trettio procent.

ANNONS
ANNONS

Av: Cecilia Bolter

Läs även: Tog VW ur Dieselgate – nu avgår Herbert Diess [Dagens PS]