Utkastet till nya FN-mål är klara. En tredjedel av världens havs- och landområden ska skyddas till 2030. 

Utkastet till FN:s handlingsplan för biologisk mångfald är klart.

Det liknar en global handlingsplan som påminner om Parisavtalet, skriver Extrakt.

Fram till 2030

FN-organet för biologisk mångfald, CBD (Convention on Biological Diversity) har formulerat utkastet som tar upp 21 mål och tio milstolpar som ska nås fram till 2030.

Den nya planen är första steget på vägen där mänskligheten ska lära sig att leva med naturen, enligt pressmeddelandet från CBD.

Handlingsplanen gör gällande att bekämpningsmedel ska minskas med två tredjedelar och etableringen av invasiva arter ska halveras, vilket blir en tuff uppgift för många att följa.

”En halvering av näringsläckage, en minskning av användningen av bekämpningsmedel med två tredjedelar och en eliminering av plastavfall – det är stora förändringar. Jag är övertygad om att många kommer att höja på ögonbrynen, inte minst inom jordbruket innebär det en stor omställning, säger Basile van Havre, en av personerna i arbetsgruppen bakom utkastet, till The Guardian.

Enorma summor

Nya FN-mål innebär även att stora summor kommer behöva statsas – där 2 000 miljarder kronor ska läggas på åtgärder för biologisk mångfald och minst 100 miljarder kronor ska riktas till utvecklingsländerna.

ANNONS
ANNONS

Samtidigt ska statliga styrmedel som redan används och förstör miljön avvecklas eller omfördelas – sammanlagt kommer de minskas med minst 5 000 miljarder kronor.

Det nya avtalet ska slutförhandlas vid det globala mötet för biologisk mångfald i kinesiska Kunming nästa år.

Det är dock inte första gången CBD försöker stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Redan för tio år sedan kom FN-organet ut med de globala Aichimålen som skulle nås till 2020, men inget av de 20 målen uppnåddes hela vägen.

Läs mer: Sweco ska återskapa biologisk mångfald i Tyskland

 

 

ANNONS
ANNONS