Pandemin har förändrat vårt konsumtionsmönster. Nu ska forskning ta reda på om pandemin kan lära oss att konsumera mindre.

Professor i sociologi vid Örebro universitet, Magnus Boström, ska genom pengar från forskningsrådet Formas under ett år ta reda på om coronapandemin kan lära oss att konsumera mindre.

”Covid-19 medför en unik chans att studera omställningsmöjligheter”, säger han i ett pressmeddelande.

Sluta konsumera

I och med pandemins utbredning har många tvingats ändra eller helt sluta med viss konsumtion. Projektets syfte är att bidra med kunskap om konsumenters erfarenheter, insikter och lärdomar av ändrade och inställda köpvanor.

Förhoppningen är att kunna minska vår överkonsumtion och klimatbelastande konsumtion.

”Mänskligheten överskrider flera av de planetära gränserna, och överkonsumtion är en del av problemet”, säger Magnus Boström.

Fem teman

Studien består av två delar. Den första är en litteraturgenomgång av redan gjorda studier av konsumenterfarenheter under pandemin, och i den andra delen ska svenska konsumenter intervjuas.

För att få svar på hur människor ska kunna bli öppna för förändring, och lära sig ändra sina konsumtionshandlingar – har studien delats upp i fem teman.

”Det första temat handlar om längtan av konsumtion, följt av hur man kan bekräfta sociala relationer via icke-konsumtion eller alternativ konsumtion”, klargör Magnus Boström.

ANNONS
ANNONS

Vidare ska han undersöka tidsmässiga och rumsliga aspekter. Till sist undersöks vilka nya kompetenser och socialt stöd som behövs för att konsumenterna ska undvika överkonsumtion.

Läs mer: Elektriska fyrhjulingen som utmanar bilbranschen