En uppgradering av stambanan i Sverige har varit på tal en längre tid – men nackdelarna överstiger fördelarna, menar den här debattören.

I en debattartikel i Dagens Industris pappersupplaga, daterad 25 oktober, skriver Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare, om sin syn på snabbtåg i Sverige.

Enligt honom finns det flera skäl till varför snabbtåg inte är en bra investering för Sverige. Han nämner först och främst den pågående utvecklingen inom andra transporttekniker, främst elektrifieringen av vägfordon som bil, buss och lastbil, men även den lilla klimatnytta som höghastighetsbanorna skulle medföra.

ANNONS
ANNONS

Med tanke på byggtiden för nya höghastighetsbanor är det helt möjligt att fordonsflottan på vägarna är elektrifierad redan innan tågen börjat trafikera i Sverige, vilket skulle minska nyttan drastiskt, skriver Andreas Hatzigeorgiou.

Dessutom skulle byggnationen kosta enorma summor, närmare 230 miljarder kronor, och hela projektet uppnå klimatneutralitet först omkring 25-30 år efter att det färdigställts.

Hatzigeorgiou menar att det finns bättre satsningar att göra, speciellt inom tågtrafiken. Satsningar på ökad kapacitet och förbättrad punktlighet på de nuvarande banorna borde få högre prioritet.