Telekomjätten Ericsson redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Resultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten.

annons
annons

Omsättningen uppgick till 48,9 miljarder kronor (43,4), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 48,3.

Rörelseresultatet blev 4,9 miljarder kronor (-0,3), väntat rörelseresultat var 3,1. Rörelsemarginalen var 10,0 procent.

Resultatet före skatt var 4,3 miljarder kronor (-0,9), analytikerkonsensus 2,3.

Resultatet efter skatt blev 2,4 miljarder kronor (-0,7), analytikerkonsensus 1,6.

Resultat per aktie hamnade på 0,70 kronor (-0,25).

ANNONS
ANNONS
Ericsson, mdkr Q1-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2018
Nettoomsättning 48,9 48,3 1,2% 43,4
Rörelseresultat 4,9 3,1 58,1% -0,3
Rörelsemarginal 10,0% 6,4%
Resultat före skatt 4,3 2,3 87,0% -0,9
Nettoresultat 2,4 1,6 50,0% -0,7
Resultat per aktie, kronor 0,70 -0,25

Konsensusdata från Factset