Telekomjätten Ericsson håller i dag kapitalmarknadsdag i New York. Bolaget kommer där att ge en översikt över sin vändning, strategi och planer för framtida tillväxt samt detaljer om affärssegmenten och marknadstrender. Inför kapitalmarknadsdagen meddelar bolaget målsättningar.

Under de senaste sju kvartalen har fokus varit på att förenkla och stabilisera verksamheten, inklusive att bryta den negativa försäljningsutvecklingen. Bolaget har ökat hastigheten i kostnadsreduktioner samt i översynen av kontrakt och portföljgenomgången går enligt plan. Samtidigt har bolagets ökade investeringar i FoU för framtida tillväxt, kombinerat med effektiv kostnadskontroll, gett resultat i form av förbättrad lönsamhet, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

”Med vår fokuserade strategi har vi skapat en stark bas för stabilitet och lönsamhet. Vår starka portfölj och konkurrenskraftiga kostnadsstruktur har inneburit att bolaget i det tredje kvartalet 2018, för första gången sedan 2014, visat tillväxt i konstant valuta. Detta trots att försäljningen påverkades negativt av att vi lämnat vissa verksamheter och avslutat kontrakt. I takt med att industrin nu går in i en nästa fast drivet av 5G och IoT förbereder vi oss nu för att ta nästa steg för att skapa lönsam tillväxt på ett selektivt och disciplinerat sätt”, säger vd och koncernchef Börje Ekholm.

Bolaget summerar punkter som tas upp:

– Koncernens fokuserade strategi är oförändrad, goda framsteg i genomförandet av strategin, uppdaterade finansiella mål och försäljningsambitioner

ANNONS
ANNONS

– Målet för rörelsemarginal för 2020, exklusive omstrukturering, ligger kvar på mer än 10 procent med ökad försäljningsambition på 210-220 miljarder kronor för 2020 för koncernen (baserat på USD/SEK 8,70). Vid förra årets kapitalmarknadsdag angavs 190-200 miljarder.

– Målet för rörelsemarginal för segmentet Managed Services ökas till 5-8 procent (vid förra kapitalmarknadsdagen uppgavs 4-6 procent), och försäljningsambitionen för segmentet Networks till 141-145 miljarder kronor för 2020 (vid förra årets kapitalmarknadsdag uppgavs ambitionen 128-134 miljarder).

– Långsiktigt mål på mer än 12 procent rörelsemarginal, exklusive omstrukturering, är oförändrat men tidpunkten för att nå målet är nu satt till senast 2022.

Vidare meddelar bolaget att planeringsantagandena som anges i kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2018 kvarstår.

”Som ett resultat av beslutet att öka fokus på edge computing genom ett partnerskap med Limelight, kommer förändringar att ske inom Ericsson EdgeGravity, före detta Ericsson UDN. Partnerskapet leder också till en mer konkurrenkraftig verksamhet inom content delivery. Detta beräknas leda till årliga kostnadbesparingar om 0,2 miljarder kronor från 2019. Relaterat till detta kommer det fjärde kvartalet 2018 påverkas negativt av -0,5 miljarder kronor, varav -0,2 miljarder kronor i omstruktureringskostnader påverkar kassaflödet.”