Musikströmningstjänsten Spotify krossar förväntningarna i tredje kvartalet och redovisar en rörelsevinst i stället för en väntad förlust.

Bolaget beskriver att det nådde eller överträffade sina egna förväntningar.

Omsättningen steg med 28 procent till 1.731 miljoner euro (1.352), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1.719.

Antalet premiumanvändare ökade med 31 procent till 113 miljoner, vilket var i övre delen av Spotifys tidigare guidning om 110-114 miljoner. Väntat från analytikerna var 112 miljoner. I slutet av förra kvartalet var nivån 108 miljoner.

Aktiva månadsanvändare, MAU, ökade med 30 procent till 248 miljoner, vilket var högre än bolagets guidade intervall. Analytikerna hade väntat sig 243 miljoner. I förra kvartalet var nivån 232 miljoner.

Bruttovinsten blev 441 miljoner euro (342), med en bruttovinstmarginal på 25,5 procent (25,3).

Rörelseresultatet blev 54 miljoner euro (-6), väntat rörelseresultat var -29,8. Rörelsemarginalen var 3,1 procent.

ANNONS
ANNONS

Resultatet efter skatt blev 241 miljoner euro (43), analytikerkonsensus -37,5.

Resultat per aktie hamnade på 0,36 euro (-0,42), vilket är klart bättre än analytikerkonsensus som låg på -0,24.

För det fjärde kvartalet räknar Spotify med att öka antalet premiumanvändare till 120-125 miljoner, vilket är i linje med tidigare guidning. Antalet månatligt aktiva användare spås öka till 255-270 miljoner, en höjning från tidigare prognos 250-265 miljoner.

Spotify meddelar i samband med kvartalsrapporten att finanschefen Barry McCarthy lämnar bolaget den 15 januari 2020. Han ersätts av Paul Vogel, som i dagsläget är VP FP&A, Treasury and Investor Relations. De båda har arbetat nära varandra under de senaste tre åren.

Spotify, MEUR Q3-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2018
Nettoomsättning 1 731 1 719 0,7% 1 352
Rörelseresultat 54 -29,8 -6
Rörelsemarginal 3,1%
Nettoresultat 241 -37,5 43
Resultat per aktie, EUR 0,36 -0,24 -0,42

Konsensusdata från Factset