Framtidens förnybara energikällor befinner sig ofta långt borta från slutanvändaren.

ANNONS

Till exempel är vindkraftverk som mest effektiva om de placeras ute till havs. Solenergi får störst betydelse i det europeiska energisystemet om man satsar på transport av sol-el från Nordafrika och Sydeuropa till norra Europa.

Enligt chalmersforskaren Christian Müller är minskad energiförlusterna vid elkraftöverföring en av de tre viktigaste faktorerna för morgondagens energisystem. De andra två är utveckling av förnybara energikällor och tekniker för att lagra energin.

Christian Müller och hans kollegor har nu, tillsammans med företaget Borealis i Stenungsund, hittat en effektiv metod för att minska energiförlusten i växelströmskablar. Upptäckten skulle kunna ge enorma effektivitetsvinster i morgondagens elnät, skriver forskarna i ett pressmeddelande.

I dag måste man begränsa spänningen i kablarna för att isoleringslagret inte ska bli förstört. Ju högre spänningen är desto fler elektroner läcker ut i isoleringsmaterialet, en process som bryter ner det.

Inom industrin är det en stor fråga hur man ska kunna höja effektiviteten utan att göra strömkablarna tjockare, eftersom de redan idag är mycket tunga och krävande att hantera.

ANNONS
ANNONS
Christan Müllers forskning visar att kolbollen C60, ett nanomaterial i molekylgruppen fullerener, ger ett starkt skydd mot nedbrytning av isoleringsplasten som används i högspänningskablar.

Det räcker att tillsätta mycket små mängder av fulleren i isoleringsplasten för att den ska tåla en spänning som är 26 procent högre än spänningen som plast utan tillsatsen kan klara utan nerbrytning. 

”Möjligheten att höja spänningen så mycket skulle kunna ge enorma effektivitetsvinster i eltransporter världen över”, säger Christian Müller.