Utredare hävdar att digitalisering och nya tekniska lösningar kan främja äldrevården, öka kvalitén inom vården och lätta på det kommunalekonomiska trycket.

”Digitaliseringen är ett kraftfullt verktyg för att förbättra kvaliteten inom en rad olika områden”, skriver Peter Larsson, utredare i utredningen Välfärdsteknik i äldreomsorgen, i en debattartikel på Altinget.

Peter Larsson påpekar att offentlig sektor halkat efter i innovationen, och skulle må bra av att anamma nya tekniker. Kanske är det dags för ett utbyte av erfarenheter mellan privat och offentlig sektor?

Han pekar också på flera områden där så kalla ”välfärdsteknik” kan främja samhället.

Till exempel kan ny teknik främja äldres självständighet och oberoende. Nya lösningar med sensorer och rätt hantering av data kan också förebygga sjukdom, vilket skulle lätta på trycket i vården.

Ökad kvalité är ständigt något som vården strävar efter; ett mål som skulle göras mer åtkomligt tack vare ny teknik. Peter Larsson efterfrågar utveckling i bland annat internetanvändningen och logistiken inom vården.

ANNONS
ANNONS

Sammantaget ser Larsson framför sig en framtid där begreppen hälsa och e-hälsa smälter samman; ett system som använder sig av modern teknik för att förebygga sjukdom och, i de fall det behövs, leverera snabb vård av högsta kvalité.