Många har säkert hört begreppet ”digital vård” förut. Men vad betyder det? Hur ser vården ut i framtiden? Hör branschvetarens utsagor.

Anders Åker är medicinsk journalist och chefredaktör på Doktorn.com. I en längre artikel reder har ut vad de olika begreppen betyder i den moderna vården.

Begreppet digital vård är väldigt brett, och det menar Åker har sin förklaring i de senaste årens snabba tillväxt inom branschen för nätbaserad vård – med allt vad det innefattar.

En snabb sammanfattning är att digital vård innefattar en introduktion av självskattningar hemmavid, undersökning och/eller rådgivning via mobilen samt så kallade ”smarta” mätverktyg som samlar data och har möjlighet att ladda upp den på internet. Även saker som digitala patientsystem kan innefattas av begreppet.

Syftet med omställningen är att öka vårdens tillgänglighet, effektivitet och minimera riskerna.

ANNONS
ANNONS

”Ett digitalt system har generellt sett inte en dålig dag. Det vill säga att vi kan minska sannolikheten att den mänskliga faktorn skapar risker för patienten”, säger Magnus Liungman, vd på healthtechbolaget Doctrin, i en kommentar till Doktor.

Samtidigt finns det risker, till exempel en övertro på tekniken, och missbruk av data som hamnat på vift. Det är frågor om integritet, säkerhet och finansiering som kommer att innebära utmaningar – inte bara för vården i sig, utan för infrastrukturen i stort.

Det är knappast någon aktör som utesluter fysisk vård, skriver Anders Åker. Det är snarare så att de digitala alternativen är smidiga och bra komplement som ökar möjligheterna både för vårdgivare och patient.

”Men en sak är säker, digital vård är här för att stanna”, avslutar han.