Analysguiden ser en stor potential i det svenska healthtech-bolaget FRISQ Holding AB, som är listad på Nasdaq First North. Bolaget genomför en fullt ut garanterad nyemission på cirka 65 miljoner kronor. I analysens basscenario är Frisq-aktien värd 18,6 kronor per aktie, vilket är en uppgångspotential på cirka 74 procent jämfört med aktuell kurs på 9 kronor. I det så kallade bull-scenariot är aktien värd 29,4 kronor/aktie och i bear-scenariot 6,8 kronor/aktie.

FRISQ vill revolutionera administrationen runt vården. Givet en stor eftersatt digitalisering i vårdsektorn globalt finns det en stor marknadspotential skriver tidningen Aktiespararen om analysen. Fokus på större affärer under 2019 har hämmat omsättningsutvecklingen på kort sikt.

”FRISQ har på kort tid gått från ett utvecklingsbolag till att vara klara för kommersialisering, genom att under 2019 delvis ha fokuserat om mot större order vilket har hämmat intäktsutvecklingen på kort sikt”, konstaterar Analysguiden i sin uppdragsanalys.

Fokuseringen mot större order som landstingsupphandlingar tenderar att göra att tiden till eventuellt avslut och intäkter förlängs. Det innebär samtidigt att när en order väl kommer finns potentialen att omsättningen tar större kliv än tidigare förväntat, påpekar Analysguiden.

Klicka här för att ladda ner analysen av FRISQ: Analysguiden FRISQ

Bolaget har kommit ytterligare ett steg på vägen för sitt showcase i Sverige och är nu etablerat inom de stora diagnosområdena.

”Vad vi kan bedöma har FRISQs system kommersiell bärighet och kommer att generera intäkter, men tidsaspekten är förstås svår. Vi bedömer att intäkterna under helåret 2020 infaller under andra halvåret.”, bedömer Analysguiden.

ANNONS
ANNONS

Bolaget har själva satt upp som mål att omsätta över 225 miljoner kronor år 2022 med EBITDA-marginaler mellan 35 och 40 procent.

Här kan du läsa mer om FRISQ:s pågående företrädesemission:

Erbjudandet i korthet
Fullt garanterad företrädesemission i Frisq Holding AB (publ)

Emissionsbelopp: Företrädesemissionen omfattar högst 7 175 460 aktier och kan inbringa bolaget som högst 64,6 miljoner SEK vid full teckning och en överteckningsoption på 10 miljoner SEK, vilket innebär en total emissionsvolym om cirka 74,6 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
Teckningskurs: 9 kr per aktie
Teckningsperiod: 4 februari till och med den 18 februari 2020.
Handel med teckningsrätter:  4 februari till 14 februari 2020.
Handel med BTA: Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 4 februari 2020 till dess att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske vecka 10 (2-6 mars), 2020.
Garantier: Emissionen är fullt garanterad.
Handelsplats: Nasdaq First North under kortnamnet FRISQ.

Teckna med Bank ID
Teckningsanmälan
Ladda ned prospektet
Läs mer om FRISQ

DISCLAIMER
Prospektet har upprättats med anledning av genomförandet av nyemission av aktier till befintliga aktieägare i Frisq Holding AB (publ). Prospektet kan erhållas på https://www.frisqholding.se/sv/foretradesemission-2020/ och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Finansinspektionens godkännande får inte uppfattas som ett godkännande av de erbjudna aktierna. Prospektet innehåller en beskrivning av risker kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.