Socialdemokraterna i Västerbotten säger att de är medvetna om att vårdkedjan inte alltid är fullkomlig. Därför lovar de nu att förbättra den. Speciellt viktigt är det för multisjuka.

ANNONS

Det är i en debattartikel i Norran som Socialdemokraterna i Västerbotten ger uttryck för sina åsikter. Bakom texten står Anna-Lena Danielsson (S), regionråd tillika ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, och Susanne Dufvenberg (S), andre vice ordförande i utskottet för primärvård och tandvård.

I texten argumenterar de för att multisjuka Ragnhild ska få den vård hon behöver utifrån sina behov. Bland annat lyfts det fram hur Ragnhild ska knna bemötas av personal som känner till hennes behov och kunna få hjälp av en samlad kompetens på ett ställe och inte skickas runt till olika vårdinrättningar, även om hon har olika sjukdomar. Kontakten med 1177 ska också fungera.

Författarna avslutar med orden: ”För oss socialdemokrater är länets hälsocentraler och sjukstugor basen för en god och nära vård”.

ANNONS
ANNONS