Nu ska det undersökas hur bra e-hälsa fungerar inom sjukvården. Forskarna ska ta reda på om bland annat behandling av astma förbättras.

De tre fallstudierna kommer att ske på vårdcentraler i Stockholms län kopplade till vårdbolaget Tiohundra.

”Vi ska i tre fallstudier följa införandet av olika digitala verktyg i Norrtälje och Hässelby primärvård. Vi kommer att genomföra studierna vid akademiska vårdcentraler, forskningsinriktade miljöer som ger oss möjlighet att på nära håll följa arbetets gång i syfte att vid projektets slut ta fram rekommendationer för framtida implementeringar”, säger Maria Hägglund, docent i hälsoinformatik vid Uppsala universitet, som leder projektet.

En studie ska titta på hur Karolinska-utvecklade Asthmatuner fungerar. Här kan patienten följa rekommendationer från läkaren och samtidigt uppdatera sina testvärden. Det här ska spara kostnader och förbättra behandlingen.

ANNONS
ANNONS

”I den här studien kommer vi att arbeta parallellt med en klinisk studie där innovatörerna bakom Asthmatuner följer dess betydelse i behandlingen, samtidigt som vi tittar på hur tjänsten påverkar vårdpersonalens arbete och patientens upplevelse”, säger Lovisa Jäderlund Hagstedt, specialistläkare i allmänmedicin vid Norrtälje södra vårdcentral som har fallstudien som sitt doktorandprojekt.

De andra projekten berör Tiohundra-utveklade e-hälsolösningen Hälsa på plats, som hjälper vårdpersonal att läsa patientjournaler på plats vid hembesök, och Doktor 24:s digitala tjänst som kan bedöma en patients initiala behov.

Resultaten från studien ska sedan ge rekommendationer till framtida implementeringar av digitala lösningar i sjukvården.