Vårdbehoven måste vara i fokus för digitaliseringsvågen i svensk sjukvård, understryker PwC-duo.

Jon Arwidson, branschansvarig på PwC Sverige, och kollegan och branschspecialisten Sarah Lidé, konstaterar att vården har begränsade resurser och samtidigt står inför en rad demografiska utmaningar – samtidigt som kostnaderna drar iväg.

När det gäller den digitalisering som nu tagit fart inom hälso- och sjukvården är det inte en fråga om att välja till eller bort, ”det är ett paradigmskifte som kommer oavsett vad vårdens olika yrkesgrupper, politiker, tjänstemän och medborgare anser”, skriver branschproffsen på PwC på Pharma Industri, som är en webbplats för svensk läkemedelsindustri.

I en PwC-rapport från 2015 var en av fem positiva till ett vårdbesök på distans. Ännu fler, nästan tre av fyra, var positivt inställda till övervakning i hemmet via en trådlös hjärtmonitor.

En uppföljande undersökning gjordes våren 2018. Den visade att den positiva inställningen består till digitala och virtuella vårdlösningar, liksom att öppenheten är stor för att interagera vården med modern teknik.

Över hälften uppgav i den nya rapporten, ”Den digitala medborgaren – hinner vården med?”, svarade att de ser positivt på digital vård.

ANNONS
ANNONS

Det finns ett uppenbart  stort behov och Sverige kan införliva de alternativa lösningarna för att möta de ökande vårdbehoven, men det är viktigt att tänka på att det är just vården och inte den nya tekniken som ska stå i centrum för utvecklingen, påpekar de båda PwC-experterna.