Nästan en tredjedel av Jämtlands läns skatteintäkter kommer från småföretag. Samtidigt saknar två av tre företagare förtroende för att skattemedel används effektivt och till rätt saker, skriver företrädare för Företagarna i en artikel på Länstidningen Östersund. 

”Sverige är ett av de EU-länder som lägger mest pengar på hälso- och sjukvård. Sverige har också fler läkare och sjuksköterskor än de flesta EU-länder. Det finns alltså – som ofta påstås – inget resursproblem i svensk sjukvård. Däremot finns uppenbarligen ett organisationsproblem”, skriver Joakim Sjöstedt och Erik Gustaf Ageberg på LT Debatt.

Denna iakttagelse gör även en före detta sjukhusdirektör, vilket du kan läsa om här.

ANNONS
ANNONS

SKR visar att en fjärdedel av vårdsökande får vänta mer än vad som gäller enligt hälso- och sjukvårdslagen, för kontakt med primärvård, remiss till specialiserad vård samt påbörjad medicinsk behandling. Sjuka medarbetare är dyrt för företagare och den offentliga vårdens långa köer är ett problem. Därför tar företagarna saken i egna händer och vänder sig till privata sjukvårdsförsäkringar.

”Naturligtvis bör den offentliga vården stärkas – ingen vill i onödan betala för samma vård två gånger – men det bör inte göras på bekostnad av sjukvårdsförsäkringar och andra privata komplement. En verkligt modern välfärd kombinerar offentligt och privat drivna verksamheter. En god början vore därför att slopa förmånsbeskattningen av sjukvårdsförsäkringar och istället lära av hur privata aktörer har valt att organisera sina verksamheter. Först då får Sverige en verkligt jämlik och god hälso- och sjukvård för alla”, skriver dem.

Om företagare ska kunna fortsätta bedriva framgångsrika verksamheter är vissa samhällsfunktioner en förutsättning. Fungerande hälso- och sjukvård är bland de viktigaste, och där önskas en betydande förbättring.