Med ökad digitalisering finns en risk att äldre hamnar utanför. Men argumentet är inte att skrota digitaliseringen. Snarare måste man hitta ett sätt för att inkludera de äldre.

Det är tidningen Senioren som hänvisar till rapporten ”Får äldre vara med i mediesamhället” från Delegationen för senior arbetskraft. Där menar man att äldre har lämnats utanför det digitala samhället sedan 1990-talet. Ansvaret ligger hos de svenska myndigheterna.

”Om offentliga tjänster förutsätter digital kompetens vilar det också ett ansvar på det offentliga Sverige att tillgodose att alla medborgare har möjlighet att vara digitala”, står det i rapporten enligt Senioren.

ANNONS
ANNONS

Rapporten menar att de äldre som på grund av nedsatt kognitiv och fysisk förmåga inte kan hantera digitala tjänster och att man måste hitta ett sätt för att de ska kunna ta del av digital vård.