Undanröj hindren och det som bromsar ett fossilfritt Stockholm år 2040, skriver Stockholms handelskammare i ny rapport.

ANNONS

Enligt den rapport som Stockholms handelskammare nu presenterar finns det en rad hinder som bromsar Stockholm från att nå målet om att vara fossilfritt om 19 år, år 2040.

”Det är bra att det finns ambitiösa mål och att det arbetas med systemreformer, men vi måste också ta tag i befintliga regelverk som ibland snarare tjänar som broms än som möjliggörare för omställningen”, säger Lisa Lindqvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare, i en kommentar.

Kartlagt problematiken tillsammans med näringslivet

Handelskammaren har tillsammans med ett 50-tal bolag kartlagt vilka hinder som finns för att Stockholm ska infria löftet om att vara en fossilfri och klimatpositiv stad enligt planen.

Det finns flera bromsklossar för företagen att ställa om för att nå målet, enligt handelskammaren beror det på ett krångligt regelverk inom områden som energi, transporter och mobilitet, stadsutveckling, avfall och återvinning samt offentlig upphandling.

”Man ska se detta som tydliga axplock av regelhinder eller hämmande förutsättningar som påverkar näringslivets gröna omställning till det sämre. Det finns helt enkelt ganska mycket arbete att göra för att trimma regelverken så att de, utefter hela kedjan, verkligen styr mot omställning. Det är ett arbete som vi hoppas att politiken tar tag i snarast möjligt”, säger Lisa Lindqvist.

Bland annat saknas ett fungerande regelverk och incitament för koldioxidfångning, dessutom motverkar skatten på förbrnning avfall sitt syfte, samtidigt som produktion och delning av solel mellan olika byggnader hindras genom krångliga regler.

ANNONS
ANNONS

Läs mer här.

Läs även: Farlig luft i Europas städer – men Umeå är renast [DagensPS.se] »