Det extremt torra och kalla vädret fortsätter att prägla elpriserna. Det gäller både terminsmarknaden som styr de fasta elpriserna och spotmarknaden som styr de rörliga priserna.

ANNONS

Men experter på elmarknaden tror att de häftiga pristopparna från förra vintern kommer att kunna undvikas i år, mycket tack vare att alla kärnkraftreaktorer snart är igång igen och kärnkraftsproducenterna lovar att den dåliga planeringen från i fjol inte ska upprepas.

Snittpriset på den nordiska elbörsen Nordpool blev 52,4 öre per kilowattimme i november, 10 procent högre än föregående månad, visar statistik från elprisjämförelsesajten elskling.se.

Under förra vintern var bara 50–60 procent av kärnkraften i drift. Anledningen var pågående uppgraderingar i verken och åtgärder för att förlänga verkens livstid efter den politiska uppgörelsen att häva avvecklingsbeslutet. Till de höga elpriserna bidrog också vattennivån i vattenkraftsmagasinen och sträng kyla.

– Men vi måste bli bättre på att planera. Vi har haft för kort planeringshorisont, säger Per-Olof Waessman, chef för kärnsäkerhetsarbetet på Vattenfall.

Lars Gunnar Larsson, veteran inom kärnkraftsindustrin och numera i konsultbranschen, konstaterar att svenskarna inte prioriterat det långsiktiga underhållsarbetet i samma utsträckning som Finland.

Och Magnus von Bonsdorff, med 50 år i kärnkraftens tjänst, och tidigare vd för det finländska kärnkraftverket TVO konstaterar att man där alltid arbetat med en 10-årig långtidsplan för reinvesteringar, treårsplaner för förbyggande underhåll och en detaljplan för de kommande två årens revisioner av verken.

– Nere på mutternivå. Vi har aldrig haft längre avställningstider än 26 dagar.

– Men det är svårt att vara lika offensiva i planeringen med ett slutdatum, försvara sig Ingemar Engkvist, EON:s vd för Kärnkraft Sverige.

ANNONS
ANNONS

Att risken för ett högre elpris senare i vinter ökat kan man se på kurserna på de så kallade elterminerna, de långsiktiga kontrakten. De har stigit med 33 procent och handlas i dag på cirka 63 öre per kilowattimme jämfört med 47,5 öre i slutet av oktober.

Men om allt går enligt plan ska samtliga kärnkraftreaktorer vara i drift från och med onsdag.

Om marknaden får rätt kommer kunder med rörligt elpris att få 20 procent högre elräkning i januari nästa år jämfört med i november. Samtidigt är prisnivån 13 procent lägre än under januari fjol.