En första studie visar att det går att bränna alkohol ungefär dubbelt så snabbt med hjälp av kosttillskottet AlcoBurner.

Studien visar att av de 74 personer som druckit 6 deciliter vin hade man nått 0,2 promille (gränsen för rattfylla) på något mindre än 2,5 timmar vid ett andningstest.

Grunden är helt organisk

AlcoBurner är en probiotisk och prebiotisk blandning, bestående av bakterie- och jäststammar extraherade från en naturlig biotop. Stammarna odlas på naturliga organiska substrat, riskli och sojamjöl, dvs. icke-GMO. De enskilda stammarna har använts bland annat av livsmedelsindustrin för tillverkning av surkål, öl och kultiverade mejeriprodukter, ost, yoghurt mm.

Studien visade också att 75 procent upplevde en positiv effekt första gången man använde probiotikan för att sedan öka till 90 procent redan vid andra tillfällen. Nu planeras för en mer omfattande studie i Tyskland.

”Jag blev förstummad över resultatet. Jag hade inte väntat mig att probiotikan hade så stor effekt på förbränningen. Dessutom sker förbränning i mage och tarm, vilket gör att levern skonas och man slipper de skadliga biprodukterna som gör att man mår dåligt”, förklarar Johan de Faire, kemist och upphovsman till AlcoBurner.

Studien har genomförts av Johan de Faire. Den gjordes genom en så kallad cross-over design med grupper om upp till 15 personer. Vid ett första tillfälle fick försökspersonerna dricka en bestämd mängd alkohol under en timme, utan AlcoBurner. Därefter gjordes utandningsmätningar varje timme tills de hade nått mindre än 0,20 promille (gränsen för rattfylla).

En till två veckor senare fick samma grupper genomgå samma procedur efter att ha intagit AlcoBurner. Skillnaderna vara betydande – det tog endast cirka halva tiden för AlcoBurner-gruppen att nå mindre än 0,20 promille jämfört med kontrollgruppen.

Alco Burner, minskar risken för rattfylla
Grafen visar att i Johan de Faires studie gick förbränningen av alkohol cirka dubbelt så snabbt för de som konsumerat AlcoBurner jämfört med de som inte tagit probiotikan. De 74 personer som druckit 6 deciliter vin hade kommit ner till 0,2 promille (gränsen för rattfylla) på något mindre än 2,5 timmar vid ett andningstest. För kontrollgruppen som inte hade tagit AlcoBurner tog det nästan 5 timmar att nå samma alkoholhalt.

Positivt för kvinnor

En annan positiv effekt är den som märktes för kvinnors fysiska kroppsvariationer.

”Cross-over studierna fortsatte i egen regi och myterna avlivades en efter en, dvs. skillnader i nedbrytning av alkohol utifrån kön, ålder och kroppsvikt finns inte med AlcoBurner. Det är ingen statistiskt säkerställd skillnad att kvinnor bryter ned alkohol långsammare än män, yngre snabbare än äldre, hög kroppsvikt snabbare än låg kroppsvikt”, säger Johan de Faire, och fortsätter:

”Slutsatserna utgör logik då AlcoBurner verkar på den del av alkoholen, 80 procent, som finns i tarmen med mindre belastning på kroppssystemet som följd.”

ANNONS
ANNONS

Johan de Faire understryker att marknaden ger en mycket snabbare respons än kliniska studier – ”fungerar, fungerar inte”. 75 procent upplever positiv effekt vid första användandet och mer än 90 procent vid andra användandet och framåt.

”Nu är inte AlcoBurner ett läkemedel, men för att göra en jämförelse där det finns tillgänglig statistik, anses ett mycket framgångsrikt läkemedel fungera fullt ut på 60 procent av fallen”, säger Johan de Faire.

AlcoBurner, kvinnor, minskad risk, baksmälla
Det går att påverka hur snabbt förbränning går genom mängden AlcoBurner som konsumeras. Den som tagit 0,2 gram av probiotikan hade kommit ner till gränsen för rattfylla (0,2 promille) på tre och en halv timmar vid en konsumtion av 60 cl vin. Ökades dosen AlcoBurner till 0,6 gram nåddes gränsen för rattfylla efter två timmar och 45 minuter.

Johan de Faires studier pågick i flera år som egen behandling, men också samtidigt med andra vanligt förekommande terapier som hjärtmediciner, antiinflammatoriska preparat, cytostatika, antibiotika mm. Inga biverkningar kunde upptäckas efter långvarigt och ibland flerårigt bruk av substansen.

Oberoende tysk studie

Nu har en ansökan gjorts till den etiska kommittén i Rheinland-Pfalz, Tyskland, för att genomföra en kontrollerad AlcoBurner-studie enligt cross-over-modellen vid ett välrenommerat institut. Studien beräknas genomföras i augusti-september i år och avrapporteras september-oktober.

Kompletterande kontrollerade studier kommer att genomföras i Asien under hösten då asiater till viss del saknar de enzympaket i levern som bryter ned alkohol. Inledande tester visar att tillslaget av effekt är mycket snabbt hos människor med asiatiskt ursprung.

För att testa AlcoBurner klicka på knappen nedan och gör din beställning:

Här hittar du fler artiklar och information om AlcoBurner:

Dagens PS: Därför kan AlcoBurner stoppa bakfylla

Dagens PS: Så här fungerar AlcoBurner