Ju längre människor exponeras för luftföroreningar, desto dummare blir de. Inverkan på intelligensen är påtaglig, visar rapport.

ANNONS

Studien, som gjordes i Kina redan 2018 av amerikanska forskare, visar att kraftiga luftföroreningar påverkar den kognitiva förmågan och gör det svårare att lösa problem.

Effekten som höga nivåer av luftföroreningar har på intelligensen motsvarar ett års utbildning och ju längre människor utsätts för den dåliga luften desto dummare blir de, enligt studien som även publicerats i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of National Academy of Science.

Som Dagens PS tidigare berättat, med hänvisning till forskningen, ger höga halter av luftföroreningar upphov till både allvarliga fysiska sjukdomar – som hjärt- och kärlsjukdomar – och grava psykiska sjukdomar.

ANNONS
ANNONS