Återvunna kevlarvästar ska ge uppsving för en alternativ batteriteknik, litiumsvavelbatterier. Det skriver Business Insider. Om tekniken visar sig effektiv skulle den kunna ge nytt liv åt en borttynande industri.

ANNONS

Litium-jonbatterierna är idag marknadens ledande batteriteknik, men dras med en del problem. Batterierna innehåller bland annat problematiska komponenter, som konfliktmineralet kobolt.

Dessutom är tillverkningen av litiumjonbatterier energislukande. En alternativ batterikemi är att istället använda svavel i kombination med litium i batteriets anod. I teorin är det både billigare, säkrare och innehåller mer energi. På grund av flera problem har den batteritekniken dock inte lyft.

Daniel Brandell, professor i materialkemi och som lett flera projekt avseende litiumsvaveltekniken identifierar en rad problem, bland annat så kallad dendritbildning som försämrar batteriet.

”De stora kommersiella litiumsvavel-tillverkarna har nyligen gått i konkurs eller satsat på andra saker. Den här branschen har inte mått bra. Det betyder dock inte att tekniken ska dödförklaras, och nya initiativ är på gång”, säger han till Dagens PS.

Nu har forskare på University of Michigan hittat ett sätt att stabilisera den kemiska reaktionen mellan anoden och katoden. Man menar att detta femfaldigar batteriets energidensitet.

ANNONS
ANNONS

Filter skakar liv i batteriteknik

För att åstadkomma det krävs en typ av filter, eller membran, som forskarna har tillverkat av återvunna kevlarvästar, skriver Business Insider. Filtret gör det möjligt för litiumjoner att transporteras genom elektrolyten utan att så kallade polysulfider bildas.

Forskarna menar också att de har cyklat batteriet genom 1000 laddningar, vilket behövs för att deras batteriteknik ska kunna användas i fordon.

”För första gången har vi kombinerat selektivitet hos ett cellmembran med den mekaniska stabiliteten hos brosk. Vår integrerade system-taktik har gett oss möjlighet att överbrygga de största utmaningarna med litium-svavelbatterier”, säger Nicholas Kotov, professor i kemiteknik på University of Michigan.

Hur bra är batterierna – egentligen?

Daniel Brandell tycker att resultaten är intressanta men ställer sig frågande till en del av påståendena.

”Litiumsvavelbatterier har mycket riktigt ett högre energiinnehåll per vikt än litiumjonbatterier, men att det skulle bli fem gånger högre i fullskaliga applikationer är det få som seriöst tror”, säger han. Han förklarar att det är energiinnehållet per volym som är intressant, och att det hittills har gjort litiumsvavelbatterier inte ansetts vara lämpligt att använda i personbilar, vilket forskarna på University of Michigan diskuterar.

ANNONS
ANNONS

Dessutom säger han att det inte räcker med att visa att ett batteri kan uppnå många cykler.

”Här visar de 1000 cykler, vilket är bra. Det skall i så fall också visas för ett batteri med högt svavelinnehåll och en liten volym elektrolyt, annars är det inte unikt att visa många cykler”, säger han.

Läs också:

Rise: Batteribranschen exploderar i Europa [Dagens PS]
Northvolt satsar på Cuberg – men hur bra är tekniken? [Dagens PS]